Bistvene spremembe prostorske zakonodaje ZUreP-2

Datum: 31. 1. 2019, 8.30–15.30
Lokacija: Uradni list RS, Dunajska cesta 167, Ljubljana
Področje: Gradnje
Organizator: Uradni list RS
Kotizacija: 244,00 € brez DDV

O dogodku

1. 6. 2018 je začel veljati nov gradbeni trojček in sicer Gradbeni zakon, Zakon o urejanju prostora in Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti, ki nadomešča Zakon o graditvi objektov (ZGO-1) ter ZUreP-2. Gre za prvo bistveno prenovo gradbene zakonodaje po osamosvojitvi, ki ima vpliv tudi na urejanje prostora. Organi lokalnih skupnosti, izvajalci javnih služb in nosilci javnih pooblastil, ki sodelujejo v postopkih priprave prostorskih aktov in v združenem postopku načrtovanja in dovoljevanja morajo obsežne spremembe zakona dobro poznati. Poleg pripravljavcev prostorskih aktov, bo zakon vplival tudi na druge udeležence urejanja prostora in graditve, to so projektanti, nepremičninski posredniki, izvedenci, investitorji in drugi strokovnjaki, ki pri svojem delu potrebujejo podatke iz prostorskega akta.

Na seminarju bodo predstavljene bistvene novosti celotnega gradbenega trojčka ter v podrobnosti  ZUreP-2, predstavljene bodo ključne spremembe, ki jih bo treba upoštevati pri bodočem delovanju organov, podrobno bodo predstavljena novega zakona, s poudarkom na novostih, ki bodo predstavljene na praktični način, ki bo omogočal čim lažji prenos pridobljenega znanja v prakso.

Program

8.30–9.00 Registracija udeležencev

9.00–09.45 Glavne spremembe, ki jih prinaša gradbeni trojček, ki so pomembne z vidika javnega naročanja

9.45–10.30 Razlogi za sprejem novega ZUreP-2 ter splošna načela iz tega zakona

 • povezava ZUreP-2 z drugimi predpisi s področja evidentiranja in vrednotenja nepremičnin
 • pristojnosti, načela in temeljna pravila pri urejanju prostora
 • državni prostorski red
 • udeleženci urejanja prostora

10.30–10.45 Odmor za kavo

10.45–11.45 Prostorsko načrtovanje in prostorski akti

 • elektronsko poslovanje na področju prostrorskega načrtovanja
 • sodno varstvo zoper prostorske akte
 • usklajevanje sorodnih predpisov in prostorskih aktov
 • strokovne podlage za prostrorske akte
 • prostorski strateški akti
 • prostorski izvedbeni akti
 • lokacijska preveritev

11.45–12.45 Ukrepi zemljiške politike

 • ukrepi za razvoj zemljišč
 • ukrepi za varovanje stavbnih zemljišč
 • preskrba in pridobivanje zemljišč ter pravic na njih
 • financiranje izvajanja ukrepov zemljiške politike 
 • prenova prostora
 • zagotavljanje rabe javnih površin in grajeno javno dobro

12.45–13.30 Odmor za malico

13.30–14.15 Prostorski informacijski sistem

 • prostorski informacijski sistem
 • evidence s področja urejanja prostora
 • monitoring posegov v prostor
 • spremljanje stanja prostorskega razvoja
 • informacije s področja urejanja prostora

14.15–15.30 Kakšen vpliv bo imel ZUreP-2 na javna naročila 

Predavatelja

 

Odvetnica mag. Maja Koršič Potočnik, Odvetniška družba Potočnik in Prebil, o. p., d. o. o 

Predavateljica mag. Maja Koršič Potočnik je odvetnica v Ljubljani in specialistka na področju gospodarskega prava in javnih naročil. S tema pravnima področjema se ukvarja tako s praktičnega vidika, kakor tudi s teoretičnega, v okviru svojega doktorskega študija gospodarskega prava na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. V svojem poklicnem življenju redno zastopa stranke pri pravdah ter vlaganju revizijskih zahtevkov. Njena največja strast je gradbeno pravo ter FIDIC pogodbe. Redno se ukvarja tudi s publicistično dejavnostjo, saj je avtorica številnih strokovnih člankov s področja javnega naročanja ter soavtorica komentarja ZJN-3, ki je izšel pri založbi Uradni list. Je pa tudi avtorica priročnika Formalno nepopolna ponudba v praksi javnega naročanja ter priročnika Vlaganje in reševanje revizijskih zahtevkov v praksi. Pred kratkim je pri založbi Uradni list izšel tudi njen Priročnik za uporabo RDEČE in RUMENE pogodbe FIDIC ter Priročnik za javno naročanje, katerega soavtorica je. 
 
mag. Tomaž Černe, IGEA, d.o.o.
 
Predavatelj mag. Tomaž Černe je diplomiral na prostorski smeri geodezije na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo leta 2001 ter na isti fakulteti leta 2009 pridobil naziv magister znanosti komunalne smeri gradbeništva. Od leta 2001 je zaposlen v podjetju IGEA d.o.o., kjer vodi projekte s področja urejanja prostora, urbane ekonomike, zemljiške politike ter investicijskega inženiringa za javni in zasebni sektor. Od leta 2006 do 2012 je bil asistent na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo (FGG) na področju komunalnega gospodarstva, urbane ekonomike in urejanja prostora in na teh področjih še vedno sodeluje s fakulteto kot vabljeni predavatelj, ki prenaša praktične izkušnje v študijski proces. Trenutno je tudi predavatelj višje šole za predmete Urbanizem, Varstvo okolja in zakonodaja ter Okoljske dajatve in financiranje. Od leta 2006 je predsednik Sekcije za urejanje prostora pri Zvezi geodetov Slovenije. Je predstavnik Zveze geodetov Slovenije v partnerstvu Odgovorno do prostora! in od leta 2014 tudi koordinator partnerstva. sodeluje Na področjih povezanih z urejanjem prostora in zemljiško politiko sodeluje tudi z Inženirsko zbornico Slovenije.

Kotizacija in plačilo

 • seminar 244,00 € brez DDV

Kotizacijo je treba poravnati pred izvedbo seminarja na TRR 02922-0011569767 (znesek kotizacije + DDV). Sklic: 00 3400310119. Plačilo je pogoj za udeležbo. Za proračunske uporabnike je rok za plačilo 30 dni po prejemu računa.

Ugodnost

 • 10-odstotni popust za 2 ali več udeležencev

Dodatne informacije

Pisne odjave Uradni list Republike Slovenije upošteva, če jih prejme najmanj 3 delovne dni pred začetkom posameznega dogodka. Več o odjavi si lahko preberete v rubriki Splošni pogoji

UL INFO TOK

Obveščanje o slovenskih
in mednarodnih
javnih naročilih
Spremljanje
javnih razpisov
Obveščanje o
zakonodajnih novostih
Zakonodaja
držav članic EU
na enem mestu ...

Preizkusi brezplačno