99 odgovorov, kako uporabiti ZJN-3 v praksi

Datum: 19. 5. 2017, 9.00–15.00
Lokacija: dvorana Uradnega lista RS,
Dunajska cesta 167, Ljubljana
Področje: Javna naročila
Organizator: Uradni list RS
Kotizacija: 188,00 € brez DDV

O dogodku

Po uveljavitvi ZJN-3 je na trgu velika ponudba seminarjev, ki se nanašajo na uporabo posameznih delov ali institutov po ZJN-3 ali ki so namenjeni splošni predstavitvi novega zakona. Udeleženci teh seminarjev pa pogrešajo tematski seminar, ki bi bil namenjen reševanju samo različnih spornih vprašanj, ki se porajajo v praksi.

Predavateljice, ki so vrhunske strokovnjakinje iz področja javnega naročanja ter delujejo v praksi javnih naročil, bodo odgovorile na vse največje dileme, ki jih imajo uporabniki ZJN-3.

Uporabnike ZJN-3 tako zanimajo povsem konkretna vprašanja, kot so:

 • Ali gre pri sukcesivnih dobavah za okvirni sporazum in ali je treba objavljati četrtletna poročila?
 • Ali lahko pri evidenčnih naročilih za dodatna naročila uporabimo 95. člen ZJN-3?
 • Ali se postopki s pogajanji lahko izvajajo kot enofazni postopki?
 • Kako mora biti oblikovana določba v pogodbi, da lahko naročnik uporabi možnost sklenitve aneksa zaradi vnaprej določenih sprememb pogodbe?
 • Kdaj so izkazani razlogi nujnosti, zaradi katerih se lahko skrajša rok za objavo javnega naročila?
 • Kako določiti merila pri mešanih javnih naročilih izvedbe storitev in gradenj ali dobave blaga in izvedbe storitev?
 • Ali so odgovorni vodje del in druge fizične osebe strokovnega kadra po novem podizvajalci?
 • Kako preveriti razloga za izključitev pri fizičnih osebah ter kako pri tujcih?
 • Kakšna napaka je nepredložitev ali pomanjkljiva izpolnitev ESPD obrazca?
 • Ali lahko na infrastrukturnem področju izvajajo postopek s pogajanji brez predhodne objave, če prejmejo nesprejemljive ponudbe?
 • Kako uporabljati 91. člen ZJN-3 (preprečevanje nasprotja interesov) pri javnih naročilih gradnje, če želi pri oddaji ponudbe sodelovati tudi projektant, itd.

Predavateljice

 • odvetnica mag. Maja Koršič Potočnik,
  Odvetniška družba Potočnik in Prebil, o. p., d. o. o.
 • odvetnica Maja Prebil,
  Odvetniška družba Potočnik in Prebil, o. p., d. o. o.
 • mag. Urška Skok Klima,
  Direktorat za javno naročanje pri Ministrstvu za javno upravo

Program

8.30–9.00 Registracija udeležencev

9.00–10.45 Predavanja

10.45–11.00 Odmor

11.00–12.45 Predavanja

12.45–13.15 Odmor

13.15–15.00 Predavanja

Kotizacija in plačilo

188,00 € brez DDV. Kotizacijo je treba poravnati pred izvedbo seminarja na TRR 02922-0011569767, (znesek kotizacije + DDV). Sklic: 00 3400190517. Plačilo je pogoj za udeležbo. Za proračunske uporabnike je rok za plačilo 30 dni po prejemu računa.

V ceno so vključeni: seminarsko gradivo, pogostitev med odmori in potrdilo o udeležbi.

Dodatne informacije

Pisne odjave Uradni list Republike Slovenije upošteva, če jih prejme najmanj 3 delovne dni pred začetkom posameznega dogodka. Več o odjavi si lahko preberete v rubriki Splošni pogoji na spletni strani Uradnega lista Republike Slovenije.