Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2018 z dne 26. 10. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2018 z dne 26. 10. 2018

Kazalo

3375. Odlok o dopolnitvi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Pivka, stran 10443.

  
Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – skl. US, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO, 61/17 – ZUreP-2), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07) ter 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10, 111/13) je Občinski svet Občine Pivka na 24. redni seji dne 11. 10. 2018 sprejel
O D L O K 
o dopolnitvi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Pivka 
1. člen 
V Odloku o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Pivka (Uradni list RS, št. 80/11) se v prvi odstavek 2. člena (območje programa opremljanja) dopolni besedilo Odlok o občinskem prostorskem načrtu (Uradni list RS, št. 79/10) z letnico objave 47/18.
2. člen 
Dopolni se 19. člen odloka z devetim odstavkom z navedbo: »Za potrebe izgradnje kampov se komunalni prispevek oprosti velikosti gradbene parcele na polovico od določene, skladno s projektno dokumentacijo.«.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-24/2018
Pivka, dne 11. oktobra 2018
Župan 
Občine Pivka 
Robert Smrdelj l.r.