Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2018 z dne 9. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2018 z dne 9. 2. 2018

Kazalo

308. Sklep o uvrstitvi direktorja Zavoda za turizem in kulturo Beltinci v plačni razred, stran 1084.

  
Na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv in 67/17), prvega in drugega odstavka 3. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17), v zvezi z uvrstitvijo v plačni razred za določitev osnovne plače direktorja javnega zavoda Zavod ta turizem in kulturo Beltinci, katerega ustanoviteljica je Občina Beltinci, izdajam
S K L E P 
o uvrstitvi direktorja Zavoda za turizem in kulturo Beltinci v plačni razred 
1. Delovno mesto direktorja javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Beltinci, se za določitev osnovne plače uvrsti v 42. plačni razred.
2. Ta sklep se po pridobitvi soglasja s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
3. Z začetkom veljave tega sklepa preneha veljati Sklep župana Občine Beltinci št. 015-5/2009-01/02 z dne 1. 9. 2009 o uvrstitvi direktorice Zavoda za turizem in kulturo Beltinci v plačni razred.
4. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 1. 2018.
Št. 100-1/2018-2
Beltinci, dne 5. januarja 2018
Župan 
Občine Beltinci 
Milan Kerman l.r.