Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2018 z dne 6. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2018 z dne 6. 7. 2018

Kazalo

2417. Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi Spominskega parka Udin boršt za zgodovinski in kulturni spomenik, stran 7702.

  
Na podlagi 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13 in 32/16), 49. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B in 46/14) in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13 in 74/15) je Občinski svet Občine Tržič na 32. redni seji dne 14. 6. 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o razglasitvi Spominskega parka Udin boršt za zgodovinski in kulturni spomenik 
1. člen 
V Odloku o razglasitvi Spominskega parka Udin boršt za zgodovinski in kulturni spomenik (Uradni vestnik Gorenjske št. 20/1985), v zvezi s Sklepom o veljavnosti aktov občine Kranj, ki veljajo tudi v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 22/95), Začasnim statutarnim sklepom Občine Tržič (Uradni list RS, št. 14/95) in Ugotovitvenim sklepom Občine Naklo (Uradni vestnik Gorenjske, št. 16, z dne 30. 6. 1995) se v 5. členu doda tretja točka, ki se glasi:
»3. Območje, namenjeno preselitvi kmetijskega gospodarstva, ki obsega parceli št. 347/1 in 347/2, k.o. Goriče.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-004/2018
Tržič, dne 20. junija 2018
Župan 
Občine Tržič 
mag. Borut Sajovic l.r.