Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2013 z dne 28. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2013 z dne 28. 10. 2013

Kazalo

3247. Uskladitev Statuta Občine Velika Polana, stran 9687.

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 14/10 – Odl. US: U-I-267/09-19, 84/10 – Odl. US: U-I-176/08-10) je Občinski svet Občine Velika Polana na 10. redni seji dne 10. 10. 2013 sprejel
U S K L A D I T E V S T A T U T A
Občine Velika Polana
1. člen
Ugotavljamo, da je Občinski svet Občine Velika Polana na 4. redni seji, dne 29. 3. 1999, sprejel Statut Občine Velika Polana in na 4. seji, dne 24. 3. 2002, spremembe in dopolnitve Statuta Občine Velika Polana.
2. člen
V Statutu Občine Velika Polana se črta celoten 52. člen. Ostali členi se ustrezno preštevilčijo.
3. člen
Ta sprememba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 13-13/13 OS
Velika Polana, dne 10. oktobra 2013
Župan
Občine Velika Polana
Damijan Jaklin l.r.