Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2011 z dne 4. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2011 z dne 4. 2. 2011

Kazalo

254. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Nadzornega odbora Občine Žalec, stran 678.

Nadzorni odbor Občine Žalec je na podlagi 60. člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05, 23/06) na seji dne 6. januarja 2011 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P O S L O V N I K A
Nadzornega odbora Občine Žalec
1. člen
Poslovnik Nadzornega odbora Občine Žalec se spremeni in dopolni.
2. člen
Prva alineja 14. člena poslovnika o delu Nadzornega odbora se spremeni tako, da se glasi:
– »število nadzorov po posameznih zahtevnostih v posameznem koledarskem letu, po vsebini in časovnem razporedu s predvideno višino nadomestil, plačil za opravljanje funkcije predsednika in članov nadzornega odbora glede na posamezne vrste nadzora in število nadzornikov, ki bodo opravljali nadzor s finančnim ovrednotenjem;«.
3. člen
Ta spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati z dnem sprejema in se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-03-0001/2011
Žalec, dne 6. januarja 2011
Predsednik
Nadzornega Odbora Občine Žalec
Rok Žagar l.r.