Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2010 z dne 23. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2010 z dne 23. 4. 2010

Kazalo

1607. Sklep o podaljšanju roka javne razgrnitve dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Ostrožno »sever« (Strnad), stran 4642.

Na podlagi 99. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – UPB-2 s spremembami) in 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 s spremembami) župan Mestne občine Celje izdaja
S K L E P
o podaljšanju roka javne razgrnitve dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Ostrožno »sever« (Strnad)
Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Ostrožno »sever« (Strnad), ki ga je pod št. 373/09 in nazivom: »Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Ostrožno »sever« (Strnad)« izdelal načrtovalec Lamal d.o.o., se podaljša do vključno 6. maja 2010. Do tega dne je mogoče podati tudi predloge in pripombe na javno razgrnjen osnutek prostorskega akta.
Št. 3505-00011/2010
Celje, dne 20. aprila 2010
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.