Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2008 z dne 14. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2008 z dne 14. 1. 2008

Kazalo

162. Sklep o spremembi Sklepa o kriterijih za podaljševanje obratovalnega časa gostinskih lokalov v Občini Kočevje, stran 308.

Na podlagi 27. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – popravek, 73/02, 117/02, 43/03 in 44/05), 4. člena Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06 in 93/07) ter 74. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 68/99 in 43/03) je Občinski svet Občine Kočevje na 9. redni seji dne 20. 12. 2007 sprejel
S K L E P
o spremembi Sklepa o kriterijih za podaljševanje obratovalnega časa gostinskih lokalov v Občini Kočevje
1. člen
V Sklepu o spremembi sklepa o kriterijih za podaljševanje obratovalnega časa gostinskih lokalov v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 77/98, 17/00, 3/01 in 68/04) se v 7. členu doda peta alinea, ki se glasi:
»– izjemoma diskotekam izven stanovanjskih naselij, v območju P2/P1 – proizvodna cona Mrtvice, ob petkih in sobotah od 22.00 do 06.00 naslednjega dne.«
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-1/07-135
Kočevje, dne 21. decembra 2007
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber l.r.