Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2006 z dne 29. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2006 z dne 29. 6. 2006

Kazalo

2894. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja v plačni razred, stran 7097.

Na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 70/05, uradno prečiščeno besedilo, ZSPJS-UPB4) in prvega odstavka 4. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 46/05) izdajam v zvezi z uvrstitvijo v plačni razred za določitev osnovne plače direktorja javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Beltinci, katerega ustanoviteljica je Občina Beltinci naslednji
S K L E P
Delovno mesto direktorja javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Beltinci se za določitev osnovne plače uvrsti v 35. plačni razred.
Št. 031-01/2006-3-župan
Beltinci, dne 18. maja 2006
Župan
Občine Beltinci
Milan Kerman l.r.