Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2005 z dne 25. 2. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2005 z dne 25. 2. 2005

Kazalo

621. Pravilnik o spremembah Pravilnika o vsebini in obliki vloge upravičencev za dodelitev sredstev za odpravo posledic škode v kmetijstvu, stran 1434.

Na podlagi petega odstavka 43. člena Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS, št. 75/03) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o vsebini in obliki vloge upravičencev za dodelitev sredstev za odpravo posledic škode v kmetijstvu
1. člen
V Pravilniku o vsebini in obliki vloge upravičencev za dodelitev sredstev za odpravo posledic škode v kmetijstvu (Uradni list RS, št. 112/03, 5/04 in 34/04 – popr.) se prvi in drugi odstavek 3. člena spremenita tako, da se glasita:
»(1) Vloga je obrazec 2 »Ocena škode v tekoči kmetijski proizvodnji na pridelkih, povzročena po naravni nesreči« iz priloge 9 Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode (Uradni list RS, št. 67/03 in 79/04).
(2) Za vsako naravno nesrečo se odda svoja vloga.«.
V četrtem odstavku se besedilo »so obrazci čitljivo izpolnjeni« nadomesti z besedilom »je obrazec čitljivo izpolnjen«.
2. člen
V prvem odstavku 4. člena se besedilo »Obrazci vlog se lahko izpolnjujejo« nadomesti z besedilom »Obrazec vloge se lahko izpolnjuje«.
3. člen
Priloga se črta.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-15-44/2003/2
Ljubljana, dne 14. februarja 2005.
EVA 2005-2311-0010
Marija Lukačič l. r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano