Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2005 z dne 24. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2005 z dne 24. 6. 2005

Kazalo

2654. Uredba o valorizaciji katastrskega dohodka in določitvi količnikov za valorizacijo katastrskega dohodka za leto 2005, stran 5999.

Na podlagi 7.b člena v povezavi s 7.a členom Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka (Uradni list RS, št. 25/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o valorizaciji katastrskega dohodka in določitvi količnikov za valorizacijo katastrskega dohodka za leto 2005
1. člen
Ta uredba določa valorizacijo katastrskega dohodka in količnike za valorizacijo katastrskega dohodka za leto 2005.
2. člen
Valorizacija katastrskega dohodka se izvede z upoštevanjem količnikov za valorizacijo katastrskega dohodka za posamezne katastrske kulture ugotovljenih na podlagi:
– podatkov Statističnega urada Republike Slovenije o pridelkih in njihovih povprečnih cenah za leti 2002 in 2003, valoriziranih na leto 2004 z indeksom njihove spremembe v tem obdobju;
– podatkov o materialnih stroških za leto 2001 iz kataloga kalkulacij za načrtovanje gospodarjenja na kmetijah v Sloveniji, valoriziranih na leto 2004 z indeksi spremembe cen reprodukcijskega materiala po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije za obdobje 2002–2004.
3. člen
Katastrski dohodek, določen z lestvicami katastrskega dohodka (Uradni list SRS, št. 38/89, Uradni list RS, št. 110/99 in 129/03) in valoriziran z valorizacijskimi količniki (Uradni list SRS, št. 42/89, Uradni list RS, št. 47/90, 33/91-I, 62/92, 72/93, 89/98 in 119/02), se za leto 2005 valorizira z ločenimi količniki po posameznih katastrskih kulturah enotno za vse katastrske okraje, in sicer za katastrsko kulturo:
– »njiva« s količnikom 0,9372,
– »vrt« s količnikom 3,2413,
– »plantažni sadovnjak« s količnikom 2,0053,
– »ekstenzivni sadovnjak« s količnikom 0,5352,
– »vinograd« s količnikom 1,0513,
– »hmeljišče« s količnikom 0,6681,
– »travnik« s količnikom 0,8480,
– »barjanski travnik« s količnikom 0,3891,
– »pašnik« s količnikom 0,5549,
– »trstičje« s količnikom 0,8740,
– »gozdna plantaža« s količnikom 0,7477 in
– »gozd« s količnikom 0,7372.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-34/2005/6
Ljubljana, dne 23. junija 2005.
EVA 2005-2311-0175
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik