Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2005 z dne 28. 1. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2005 z dne 28. 1. 2005

Kazalo

213. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o merilih za vrednotenje materialnih stroškov dijaškim domovom, stran 481.

Na podlagi prvega odstavka 84. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – prečiščeno besedilo) izdaja minister za šolstvo in šport
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o merilih za vrednotenje materialnih stroškov dijaškim domovom
1. člen
V pravilniku o merilih za vrednotenje materialnih stroškov dijaškim domovom (Uradni list RS, št. 29/04) se v tretjem odstavku 3. člena za zaklepajem doda besedilo:
»in študentov višjih strokovnih šol«.
2. člen
Besedilo prvega stavka 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Število vzgojnih skupin iz 2. in 3. člena tega pravilnika se za posamezni dijaški dom določi oziroma izračuna tako, da se število dijakov in študentov višjih strokovnih šol, vpisanih v dijaški dom, deli s 27.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. marca 2005.
Št. 011-03-71/2004
Ljubljana, dne 11. januarja 2005.
EVA 2004-3311-0133
dr. Milan Zver l. r.
Minister
za šolstvo in šport