Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2002 z dne 6. 9. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2002 z dne 6. 9. 2002

Kazalo

3815. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Braslovče, stran 8534.

Na podlagi 20. in 22. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 51/02) in 16. člena statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99 in 55/00) je Občinski svet občine Braslovče na seji dne 29. 8. 2002 sprejel
O D L O K
o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Braslovče
1. člen
Občinski svet občine Braslovče s tem odlokom določa volilne enote za volitve članov občinskega sveta in volitve župana v Občini Braslovče.
2. člen
Za volitve članov občinskega sveta se določijo tri volilne enote, v katerih se skupno voli petnajst članov občinskega sveta.
1. volilna enota obsega območje Letuš, Podgorje pri Letušu, Parižlje, Topovlje in Male Braslovče, v kateri se voli pet članov občinskega sveta.
2. volilna enota obsega območje naselij: Braslovče, Rakovlje, Podvrh, Spodnje Gorče, Zgornje Gorče, Kamenče, Dobrovlje, Glinje, Poljče in Preserje, v kateri se voli pet članov občinskega sveta.
3. volilna enota obsega območje naselij: Grajska vas, Gomilsko, Šmatevž, Zakl, Trnava, Orla vas in Šentrupert, v kateri se voli pet članov občinskega sveta.
Sedež volilnih enot je v Braslovčah.
3. člen
Za volitve župana je volilna enota območje celotne Občine Braslovče.
4. člen
S sprejemom tega odloka preneha veljati odlok o določitvi volilnih enot v novoustanovljeni Občini Braslovče (Uradni list RS, št. 63/98).
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/01/02
Braslovče, dne 29. avgusta 2002.
Župan
Občine Braslovče
Dušan Goričar l. r.