Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2001 z dne 18. 1. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2001 z dne 18. 1. 2001

Kazalo

259. Sklep o spremembi sklepa o kriterijih za podaljševanje obratovalnega časa gostinskih lokalov v Občini Kočevje, stran 365.

Na podlagi 27. člena statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99 in 53/99 - popravek) in 4. člena pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99) je Občinski svet občine Kočevje na 18. redni seji dne 18. 12. 2000 sprejel naslednji
S K L E P
1
V sklepu o spremembi sklepa o kriterijih za podaljševanje obratovalnega časa gostinskih lokalov (Uradni list RS, št. 77/89 in 17/00) se združita 2. in 3. člen v novi 2. člen, ki glasi:
Gostinskim obratom, ki gostom ne nudijo hrane (bari) in gostinskim obratom, ki nudijo enostavne jedi (okrepčevalnice, pizzerije, slaščičarne) se lahko delovni čas ob delavnikih podaljša največ do 23. ure, ob petkih in sobotah pa največ do 24. ure.
2
Dosedanji 5. člen, ki je po novem 4. člen se spremeni, tako da glasi:
Ne glede na določbe 2. člena tega sklepa se lahko gostinskim obratom izven stanovanjskih naselij podaljša obratovalni čas ob delavnikih do 24. ure, ob petkih in sobotah pa do 1. ure naslednjega dne.
3
Drugi členi se preštevilčijo, tako da dosedanji 4. člen postane 3. člen, 5. člen postane 4. člen, 6. člen postane 5. člen, 7. člen postane 6. člen in 8. člen postane 7. člen.
4
Te spremembe začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 152-1/00-135
Kočevje, dne 19. decembra 2000.
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber, univ. dipl. inž. grad. l. r.