Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/1998 z dne 13. 11. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/1998 z dne 13. 11. 1998

Kazalo

3868. Sklep o kriterijih za podaljševanje obratovalnega časa gostinskih lokalov, stran 6023.

Občinski svet občine Kočevje je na podlagi 16. člena statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 39/95, 48/95 – popravek, 23/97 in 65/98) na 41. redni seji dne 29. 10. 1998 sprejel
S K L E P
o kriterijih za podaljševanje obratovalnega časa gostinskih lokalov
I
S tem sklepom se določajo kriteriji, na podlagi katerih se v skladu s 16. in 17. členom pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov (Uradni list RS, št. 15/95, 22/98), izdajajo mnenja za podaljševanje obratovalnega časa gostinskih obratov.
1. Gostinskim obratom se razen v primerih, ki jih določa navedeni pravilnik ne dovoli obratovati pred 6. uro zjutraj.
2. Gostinskim obratom, ki gostom ne nudijo hrane – bari, se ne podaljšuje obratovalni čas po 22. uri, razen v času od 1. 7 do 1. 9, ko se jim lahko podaljša do 23. ure.
3. Gostinskim obratom, ki gostom nudijo le enostavne jedi (okrepčevalnice, pizzerije, slaščičarne) se delovni čas lahko podaljša največ do 23. ure.
4. Gostinskim obratom, ki gostom nudijo zahtevnejše jedi (gostilne, restavracije...), se lahko podaljša obratovalni čas do 24. ure, ob petkih in sobotah pa do 1. ure naslednjega dne.
5. Ne glede na določbe 2. in 3. člena tega sklepa se lahko gostinskim obratom izven stanovanjskih naselij podaljša obratovalni čas do 24. ure.
6. Ne glede na določbe 1. in 4. člena tega sklepa se lahko gostinskim obratom izven stanovanjskih naselij, ki gostom nudijo zahtevnejše jedi (gostilne, restavracije...), v času turistične sezone od 1. 7. do 1. 9. omogoča obratovanje od 00. do 24. ure.
7. Ne glede na predhodne določbe členov, se gostinskim obratom ne dovoli podaljšanje obratovalnega časa gostinskega lokala, če prihaja do večkratnih upravičenih pritožb občanov glede kaljenja javnega miru in reda.
8. Ne glede na prejšnje določbe se lahko podaljša obratovalni čas:
– izjemoma do 3. ure naslednjega dne ob raznih prireditvah (plesi, veselice...), če gostinec, ki prireditev organizira, upravni enoti Kočevje, Oddelku za upravne notranje zadeve priglasi prireditev ter pridobi vsa potrebna soglasja. Vlogo za podaljšanje se odda pristojnemu oddelku občinske uprave najkasneje 5 dni pred prireditvijo, za vsako prireditev posebej.
– izjemoma od 00. ure do 24. ure ob raznih športnih prireditvah (24 ur košarke, nogometa, odbojke in itd.),
– Nočnim lokalom (nočni bari, diskoteke in podobno) med 18. in 4. uro naslednjega dne.
II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 061-1/95-20
Kočevje, dne 30. oktobra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kočevje
Alojz Košir l. r.