Uradni list

Številka 175
Uradni list RS, št. 175/2021 z dne 8. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 175/2021 z dne 8. 11. 2021

Kazalo

3461. Odredba o posebnih ukrepih iz 83.a člena Zakona o sodiščih zaradi preprečitve ponovnih izbruhov in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, stran 10155.

  
Na podlagi 83.a člena Zakona o sodiščih izdaja predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije
O D R E D B O 
o posebnih ukrepih iz 83.a člena Zakona o sodiščih zaradi preprečitve ponovnih izbruhov in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 
1. Preprečitev ponovnih izbruhov in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19
Vlada Republike Slovenije je z Odlokom o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 174/21, v nadaljnjem besedilu: Odlok), ki je začel veljati 8. 11. 2021, zaradi preprečitve ponovnih izbruhov in širjenja okužb ter zmanjšanja števila težjih potekov nalezljive bolezni COVID-19 sprejela začasne ukrepe za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19.
V četrtem odstavku 3. člena Odloka je določeno, da omejitve iz drugega odstavka 3. člena (izpolnjevanje pogoja prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja, v nadaljnjem besedilu: pogoj PCT) ne veljajo v primerih poslovanja sodišč; ukrepe, ki določajo način poslovanja sodišč, ob upoštevanju okoliščin izrednega dogodka iz 1. člena tega odloka določi predsednik Vrhovnega sodišča z odredbo v skladu z zakonom, ki ureja sodišča.
Okoliščine iz 1. člena Odloka, zaradi katerih so bili sprejeti začasni ukrepi za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, se upoštevajo kot izredni dogodek v smislu prvega odstavka 83.a člena Zakona o sodiščih.
2. Obseg in način poslovanja sodišč
Vsa sodišča opravljajo naroke in druga procesna dejanja, odločajo, vročajo sodna pisanja in izvajajo uradne ure v vseh zadevah ter poslujejo skladno z določbami Odloka, razen kolikor s to Odredbo ni določeno drugače.
3. Posebni ukrepi
Z namenom v čim večjem obsegu zagotoviti redno izvajanje sodne oblasti se zaradi preprečitve ponovnih izbruhov in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 ne glede na določbe zakona, ki ureja sodniško službo, določbe zakonov, ki urejajo sodne postopke in določbe Sodnega reda, odrejajo naslednji posebni ukrepi za poslovanje sodišč:
3.1. Dostop do sodišča 
Sodišča določijo vstopno točko v sodno stavbo za stranke, njihove pooblaščence in druge uporabnike sodnih storitev ter posebno vstopno točko v sodno stavbo za sodnike in sodno osebje, kjer je prostorsko to mogoče. Na vstopni točki se objavi pisno obvestilo o uvedenih preventivnih ukrepih, ki veljajo v prostorih sodišča.
Vse osebe, ki vstopajo v prostore sodišča, razen osebe, ki so mlajše od 12 let, morajo izpolnjevati pogoj PCT. Na vstopnih točkah se vsem vstopajočim v prostore sodišča preveri izpolnjevanje pogoja PCT v skladu z 2. členom Odloka. Če oseba ne izpolnjuje pogoja PCT, se ji vstop v prostore sodišča zavrne.
Pri gibanju in zadrževanju v prostorih sodišča je obvezna uporaba zaščitne maske v skladu z 11. in 12. členom Odloka. Ob smiselni uporabi določb 11. in 12. člena Odloka uporaba zaščitne maske ni obvezna:
– za sodnike pri vodenju glavne obravnave, če so za zaščitno pregrado iz stekla ali podobnega materiala,
– za druge govornike na glavnih obravnavah, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 3 metre.
Razen v nujnih zadevah, ki jih določa tretji odstavek 83. člena Zakona o sodiščih, stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:
1. vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno,
2. za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.
Na sodišče lahko pridejo stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe, ki niso vabljene, samo v času uradnih ur ob predhodni najavi preko objavljenih elektronskih naslovov ali telefonskih številk in ob dogovorjenem terminu.
3.2. Naroki, seje in zaslišanja 
Naroki, seje in zaslišanja se, če so izpolnjeni tehnični in prostorski pogoji, lahko izvedejo videokonferenčno, ob ustreznem upoštevanju ostalih procesnih pogojev za izvedbo procesnega dejanja.
3.3. Javnost glavne obravnave 
Z namenom preprečitve ponovnih izbruhov in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, varovanja zdravja in življenja ljudi in zagotovitve delovanja sodišč ter zagotavljanja izvajanja pravic in obveznosti lahko sodnik oziroma predsednik senata začasno omeji javnost celotne glavne obravnave ali njenega dela in določi druge primerne ukrepe.
3.4. Drugi ukrepi 
Druge ukrepe dodatno določi za vsa sodišča predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, za posamezno sodišče pa vsak predsednik sodišča, upoštevaje epidemiološko sliko v statistični regiji, kjer se sodišče nahaja, in konkretne prostorske pogoje sodišča.
4. Preverjanje upravičenosti ukrepov
Predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije tedensko preverja upravičenost ukrepov, določenih v tej odredbi.
5. Veljavnost odredbe
Ta odredba začne veljati 9. novembra 2021 in velja do vključno 31. 12. 2021.
Št. Su 407/2020-619
Ljubljana, dne 8. novembra 2021
Predsednik 
Vrhovnega sodišča RS 
mag. Damijan Florjančič 

AAA Zlata odličnost