Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2019 z dne 1. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2019 z dne 1. 2. 2019

Kazalo

225. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata člana občinskega sveta in prehodu mandata na naslednjega kandidata, stran 408.

  
Na podlagi 5. točke prvega odstavka 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-UPB3, Uradni list RS, št. 94/07, 45/08, 83/12 in 68/17) v povezavi z drugim odstavkom 30. člena istega zakona je Občinska volilna komisija Občine Žiri na 2. dopisni seji dne 11. 1. 2019 sprejela naslednji
U G O T O V I T V E N I   S K L E P 
Občinska volilna komisija ugotavlja, da je Andreju Poljanšku, roj. 23. 11. 1968, Jezerska ul. 8, Žiri, prenehala funkcija člana občinskega sveta 4. 1. 2019, zaradi nezdružljivosti funkcije, ker je 21. 12. 2018 podal izjavo, da ne bo prenehal z delom v občinski upravi Občine Žiri, s čimer je bil podan razlog za prenehanje mandata člana občinskega sveta. O tem je obvestil občinski svet na 2. redni seji, 20. 12. 2018. Občinska volilna komisija ugotavlja, da mandat člana Občinskega sveta Občine Žiri za preostanek mandatne dobe preide na naslednjega kandidata s kandidatne liste SDS – Slovenska demokratska stranka, Marijana Modrijan, roj. 2. 2. 1948, Partizanska c. 62, Žiri, ki je funkcijo občinske svetnice sprejela. Marijana Modrijan je 10. 1. 2019 podala soglasje, da sprejema funkcijo članice Občinskega sveta Občine Žiri.
Ta ugotovitveni sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-0001/2018-89
Žiri, dne 11. januarja 2019
Predsednica 
Občinske volilne komisije 
Mojca Gantar l.r.