Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2019 z dne 1. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2019 z dne 1. 2. 2019

Kazalo

224. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata člana občinskega sveta in prehodu mandata na naslednjega kandidata, stran 407.

  
Na podlagi 5. točke prvega odstavka 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-UPB3, Uradni list RS, št. 94/07, 45/08, 83/12 in 68/17) v povezavi z drugim odstavkom 30. člena istega zakona je Občinska volilna komisija Občine Žiri na 3. dopisni seji dne 14. 1. 2019 sprejela naslednji
U G O T O V I T V E N I   S K L E P 
Občinska volilna komisija je ugotovila, da je mag. Janezu Žaklju, roj. 26. 11. 1964, stanujoč Slovenska pot 3, Žiri, prenehal mandat občinskega svetnika z dnem 4. 12. 2018, na 1. konstitutivni seji občinskega sveta, ko je prevzel mesto župana Občine Žiri. Občinska volilna komisija ugotavlja, da mandat člana Občinskega sveta Občine Žiri za preostanek mandatne dobe preide na naslednjega kandidata s kandidatne liste NSI Nova Slovenija – krščanski demokrati, Ana Praznik, Bedrih 40, Žiri, ki pa je imenovanje za občinsko svetnico zavrnila. Naslednji kandidat na listi NSI – Nova Slovenija – krščanski demokrati je Jože Stanonik, roj. 10. 5. 1960, stanujoč Novovaška c. 101, Žiri, ki je funkcijo občinskega svetnika sprejel. Jože Stanonik je dne 11. 1. 2019 podal soglasje, da sprejema funkcijo člana Občinskega sveta Občine Žiri.
Ta ugotovitveni sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-0001/2018-90
Žiri, dne 14. januarja 2019
Predsednica 
Občinske volilne komisije 
Mojca Gantar l.r.