Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2019 z dne 1. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2019 z dne 1. 2. 2019

Kazalo

223. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o istovetnostnih simbolih in priznanjih Občine Žiri, stran 407.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 16. člena Statuta Občine Žiri (Uradni list RS, št. 68/17) je Občinski svet Občine Žiri na 3. redni seji dne 17. 1. 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o istovetnostnih simbolih in priznanjih Občine Žiri 
1. člen 
Spremeni in dopolni se 32. člen Odloka o istovetnostnih simbolih in priznanjih Občine Žiri (Uradni list 61/06, 47/10, 36/14), ki se po novem glasi:
»Kandidate za častnega občana Občine Žiri in za priznanje Občine Žiri na podlagi javnega poziva lahko predlagajo posamezniki, skupine občanov, gospodarske družbe, javni zavodi, politične stranke, neodvisne liste, zastopane v občinskem svetu Občine Žiri, društva, državni organi, vaške skupnosti in druge organizacije ter skupnosti.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2019-1
Žiri, dne 18. januarja 2019
Župan 
Občine Žiri 
mag. Janez Žakelj l.r.