Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2019 z dne 1. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2019 z dne 1. 2. 2019

Kazalo

213. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 399.

  
Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) ter 15. in 87. člena Statuta Občine - Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) ter na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 3. redni seji dne 24. 1. 2019 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
1. 
Nepremičnini s parc. št. 3572/2 k. o. 2316 Vrtojba, se odvzame status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
2. 
Navedena nepremičnina izgubi status javnega dobra z ugotovitveno odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje pristojnemu zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se izbriše zaznamba o javnemu dobru lokalnega pomena.
3. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01101-2/2019-11
Šempeter pri Gorici, dne 24. januarja 2019
Župan 
Občine Šempeter - Vrtojba
mag. Milan Turk l.r.