Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2019 z dne 1. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2019 z dne 1. 2. 2019

Kazalo

198. Sklep o preklicu razpisa naknadnih volitev članov sveta Krajevne skupnosti Rimske Toplice v eni volilni enoti in Krajevnih skupnosti Sedraž in Zidani Most v dveh volilnih enotah na dan 3. 3. 2019 in Sklep o razpisu naknadnih volitev članov sveta Krajevne skupnosti Rimske Toplice v eni volilni enoti in Krajevnih skupnosti Sedraž in Zidani Most v dveh volilnih enotah na dan 31. 3. 2019, stran 387.

  
Na podlagi prvega odstavka 92. in 112. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17), 62. člena in drugega odstavka 77. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1, 68/18) je Občinska volilna komisija Občine Laško na 11. seji dne 28. 1. 2019 sprejela
I. SKLEP o preklicu naknadnih volitev članov sveta Krajevne skupnosti Rimske Toplice v eni volilni enoti in Krajevnih skupnosti Sedraž in Zidani Most v dveh volilnih enotah na dan 3. 3. 2019 
in
II. SKLEP o razpisu naknadnih volitev članov sveta Krajevne skupnosti Rimske Toplice v eni volilni enoti in Krajevnih skupnosti Sedraž in Zidani Most v dveh volilnih enotah na dan 31. 3. 2019 
1. Naknadne volitve članov sveta Krajevne skupnosti Rimske Toplice v eni volilni enoti in v Krajevnih skupnostih Sedraž ter Zidani Most v dveh volilnih enotah se opravijo v nedeljo, 31. 3. 2019.
V KS Rimske Toplice se v VE 3 (Konc, Laziše, Zabrež, Dol pri Laškem, Škofce, Brodnice, Gračnica (od hišne št. 24 do 26), Lokavec, Vodiško, Brstovnica, Lože (od hišne št. 1 do 4a in od 8 dalje), voli en član.
V KS Sedraž se v VE 1 (Sedraž, Klenovo, Govce, Trnovo, Trnov Hrib) voli en član in prav tako v VE 2 (Belovo, Brezno) en član.
V KS Zidani Most se v VE 2 (Zidani Most od hišne št. 24 dalje) volita dva člana in v VE 4 (Širje, Suhadol, Zidani Most od hišne št. 1 do 21) en član.
2. Za dan razpisa naknadnih volitev, s katerim začno teči roki za volilna opravila, se šteje petek, 1. 2. 2019.
3. Za izvedbo volitev skrbi občinska volilna komisija.
Št. 041-01/2019
Laško, dne 28. januarja 2019
Boštjan Grešak l.r.
predsednik 
Občinske volilne komisije Laško