Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2019 z dne 1. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2019 z dne 1. 2. 2019

Kazalo

197. Sklep o financiranju političnih strank iz sredstev proračuna Občine Črenšovci, stran 387.

  
Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 103/07, 99/13 in 46/14) in 13. člena Statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 58/10 in 62/16) je Občinski svet Občine Črenšovci na 2. seji dne 16. 1. 2019 sprejel
S K L E P 
o financiranju političnih strank iz sredstev proračuna Občine Črenšovci 
1. člen 
Političnim strankam, ki so kandidirale kandidatke oziroma kandidate na lokalnih volitvah 18. 11. 2018 v Občinski svet Občine Črenšovci, pripadajo sredstva iz proračuna Občine Črenšovci sorazmerno številu glasov, ki jih je posamezna politična stranka dobila na volitvah.
2. člen 
Politična stranka pridobi sredstva iz proračuna, če je dobila najmanj 50 % glasov potrebnih za izvolitev enega člana občinskega sveta.
3. člen 
Višina sredstev, ki se namenijo za financiranje političnih strank, se določi v proračunu občine za posamezno proračunsko leto. Višina zneska za financiranje političnih strank ne sme presegati 0,6 % sredstev (primerna poraba), ki jih ima občina opredeljene po predpisih o financiranju občin in s katerimi občina lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog.
Sredstva se političnim strankam nakazujejo na njihove račune polletno, v mesecu juniju in decembru.
4. člen 
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o financiranju političnih strank št. 0320-04/2015-33 z dne 18. 2. 2015.
5. člen 
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0320-01/2019-26
Črenšovci, dne 16. januarja 2019
Županja 
Občine Črenšovci 
Vera Markoja l.r.