Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2019 z dne 1. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2019 z dne 1. 2. 2019

Kazalo

196. Sklep o potrditvi mandata članu Občinskega sveta Občine Črenšovci, stran 386.

  
Na podlagi 30. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 ZLV-UPB3 in spr.), 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 ZLS-UPB2 in 76/08, 79/09, 51/10, 42/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSL-1 in 30/18) in poročila Občinske volilne komisije Občine Črenšovci je Občinski svet Občine Črenšovci na 2. seji 16. 1. 2019 sprejel
S K L E P 
o potrditvi mandata članu Občinskega sveta Občine Črenšovci 
I. 
Občinski svet Občine Črenšovci potrjuje mandat v Občinskem svetu Občine Črenšovci Borisu Kreslinu, stanujočemu na Gornji Bistrici 128, 9232 Črenšovci.
Nadomestnemu članu izteče mandat hkrati z iztekom mandata občinskemu svetu.
II. 
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na seji občinskega sveta in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0320-02/2019-11
Črenšovci, dne 16. januarja 2019
Županja 
Občine Črenšovci 
Vera Markoja l.r.