Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2019 z dne 1. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2019 z dne 1. 2. 2019

Kazalo

193. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Bovec, stran 380.

  
Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05) in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) ter 16. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06 in 89/10) je Občinski svet Občine Bovec na 3. redni seji dne 24. 5. 2019 sprejel
S K L E P 
o financiranju političnih strank v Občini Bovec 
1. 
Političnim strankam, katerih listam so pripadli mandati za člane občinskega sveta, pripadajo sredstva v višini 0,25 EUR za vsak dobljeni glas na volitvah.
2. 
Glede na dobljene glasove in vrednost posameznega glasu v višini 0,25 EUR, pripadajo strankam mesečno sredstva v višini:
Zap. št.
Politična stranka
Št. glasov
Znesek v EUR
1.
SD
496
124,00
2.
SDS
430
107,50
4.
SLS
108
27,00
3. 
Strankam se sredstva dodeljujejo polletno iz proračuna Občine Bovec na transakcijski račun posamezne stranke.
4. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2019 dalje.
Št. 032-01/2018-3.redna
Bovec, dne 25. januarja 2019
Župan 
Občine Bovec 
Valter Mlekuž l.r.