Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2019 z dne 1. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2019 z dne 1. 2. 2019

Kazalo

188. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove z imenom »Fundacija Generali – The Human Safety Net – Ustanova za pomoč otrokom in njihovim družinam«, stran 359.

  
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdaja na podlagi 3. in 12. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) v upravni zadevi izdaje soglasja k Aktu o ustanovitvi ustanove »Fundacija Generali – The Human Safety Net – Ustanova z pomoč otrokom in njihovim družinam«, naslednjo
O D L O Č B O 
1. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdaja soglasje k Aktu o ustanovitvi ustanove »Fundacija Generali – The Human Safety Net – Ustanova za pomoč otrokom in njihovim družinam«, sestavljenemu v obliki notarskega zapisa z opr. št. SV 534/18 z dne 3. 10. 2018, pri notarju Blažu Hrovatinu, Dunajska cesta 56, Ljubljana, s katerim je ustanovitelj:
GENERALI zavarovalnica d.d. Ljubljana, Kržičeva ulica 3, 1000 Ljubljana,
ustanovil ustanovo:
z imenom: Fundacija Generali – The Human Safety Net – Ustanova za pomoč otrokom in njihovim družinam, s poslovnim naslovom Kržičeva ulica 3, 1000 Ljubljana.
2. Namen ustanove je splošnokoristen in dobrodelen. Temeljni cilj ustanove je pomoč in obravnava otrok, ki živijo v nespodbudnih okoljih in njihovih družin.
3. Ustanovitveno premoženje ustanove predstavljajo:
– denarna sredstva v znesku 500 eurov;
– brezplačna uporaba pisarniškega prostora v poslovnih prostorih ustanovitelja;
– zagotavljanje administrativnih stroškov delovanja fundacije.
4. Člani prve uprave so:
– Svjetlana Almaš, Trg prekomorskih brigad 7, 1000 Ljubljana,
– Zala Slana, Zwittrova ulica 16, 8000 Novo mesto,
– Matevž Benec, Andrićeva ulica 11, 1000 Ljubljana.
5. V skladu z 12. členom Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) stroške objave soglasja v Uradnem listu Republike Slovenije nosi ustanova. V postopku niso nastali drugi stroški.
Št. 12200-7/2018
Ljubljana, dne 13. decembra 2018
EVA 2018-2611-0092
Mag. Ksenija Klampfer l.r.
ministrica 
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti