Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2018 z dne 14. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2018 z dne 14. 12. 2018

Kazalo

3950. Poročilo o izidu rednih volitev za župana Občine Šmartno pri Litiji, v drugem krogu, na lokalnih volitvah dne 2. decembra 2018, stran 12983.

  
Na podlagi 41. in 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) izdaja Občinska volilna komisija Občine Šmartno pri Litiji
P O R O Č I L O 
o izidu rednih volitev za župana Občine Šmartno pri Litiji, v drugem krogu, na lokalnih volitvah dne 2. decembra 2018 
Občinska volilna komisija Občine Šmartno pri Litiji je na 10. seji dne 3. 12. 2018, na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja na rednih volitvah za župana Občine Šmartno pri Litiji, v drugem krogu, dne 2. 12. 2018 in zapisnika o glasovanju po pošti dne 3. 12. 2018, ugotovila:
I. 
Na lokalnih volitvah za župana v drugem krogu dne 2. 12. 2018, je imelo pravico glasovati 4443 volivcev.
Volitev se je udeležilo 2530 volivcev ali 56,94 % vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti.
Veljavnih je bilo 2517 glasovnic, 12 glasovnic je bilo neveljavnih, 1 glasovnica ni bila oddana.
II. 
Kandidata sta dobila naslednje število glasov:
Zap. št.
Kandidat
Št. glasov
 % glasov
1
Rajko Meserko
1367
54,31
2
Milan Izlakar
1150
45,69
Občinska volilna komisija je ugotovila, da je bil za župana Občine Šmartno pri Litiji na volitvah dne 2. 12. 2018, izvoljen kandidat Rajko Meserko, roj. 16. 9. 1971, stanujoč Valvazorjeva ulica 13, 1275 Šmartno pri Litiji.
Št. 008-3/2018
Šmartno pri Litiji, dne 4. decembra 2018
Predsednica Občinske volilne komisije 
Rosana Lemut Strle l.r.