Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2018 z dne 14. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2018 z dne 14. 12. 2018

Kazalo

3934. Poročilo o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Postojna 18. novembra 2018, stran 12966.

  
Na podlagi 114. člena v povezavi z 90. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) je Občinska volilna komisija Občine Postojna sestavila
P O R O Č I L O 
o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Postojna 18. novembra 2018 
Občinska volilna komisija je na seji dne 23. 11. 2018 na podlagi zapisnikov volilnih odborov, ki so vodili volitve članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Postojna dne 18. novembra 2018, skladno z določbo 85. člena Zakona o lokalnih volitvah ugotovila naslednje volilne izide:
Krajevna skupnost Bukovje
1. volilna enota
a) v volilni imenik je bilo vpisanih 134 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 92 volivcev ali 68,66 % od vseh volivcev, od tega so predčasno glasovali 4 volivci, po pošti ni glasoval nobeden volivec,
c) oddanih glasovnic je bilo 92, neveljavnih je bilo 7 glasovnic.
V svet Krajevne skupnosti Bukovje sta v 1. volilni enoti izvoljena naslednja kandidata:
1. ANDREJA PENKO, roj. 23. 10. 1980, Bukovje 23a, Postojna
2. GORAZD LAPAJNE, roj. 18. 6. 1979, Bukovje 27, Postojna
2. volilna enota
a) v volilni imenik je bilo vpisanih 176 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 107 volivcev ali 60,80 % od vseh volivcev, od tega je predčasno glasovalo 5 volivcev, po pošti ni glasoval nobeden volivec,
c) oddanih glasovnic je bilo 107, neveljavnih je bilo 7 glasovnic.
V svet Krajevne skupnosti Bukovje sta v 2. volilni enoti izvoljena naslednja kandidata:
1. IGOR POŽAR, roj. 22. 2. 1966, Belsko 33, Postojna
2. MARIJA HERMINA BRUS, roj. 7. 5. 1969, Belsko 40, Postojna
3. volilna enota
a) v volilni imenik je bilo vpisanih 83 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 46 volivcev ali 55,42 % od vseh volivcev, od tega je predčasno glasoval 1 volivec, po pošti ni glasoval nobeden volivec,
c) oddanih glasovnic je bilo 46, neveljavni sta bili 2 glasovnici.
V Svet krajevne skupnosti Bukovje sta v 3. volilni enoti izvoljena naslednja kandidata:
1. BOŠTJAN SEVER, roj. 1. 4. 1983, Gorenje 2b, Postojna
2. MATEJA SIMČIČ, roj. 11. 3. 1967, Gorenje 29, Postojna
4. volilna enota
a) v volilni imenik je bilo vpisanih 73 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 35 volivcev ali 47,95 % od vseh volivcev, od tega so predčasno glasovali 3 volivci, po pošti ni glasoval nobeden volivec,
c) oddanih glasovnic je bilo 35, neveljavni sta bili 2 glasovnici.
V Svet Krajevne skupnosti Bukovje sta v 4. volilni enoti izvoljena naslednja kandidata:
1. BOJAN PIŠKUR, roj. 20. 3. 1958, Predjama 3, Postojna
2. DAMIJANA PREMRL, roj. 12. 2. 1959, Predjama 32, Postojna.
Krajevna skupnost Hrašče
1. volilna enota
a) v volilni imenik je bilo vpisanih 346 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 216 volivcev ali 62,43 % od vseh volivcev, od tega je predčasno glasovalo 7 volivcev, po pošti ni glasoval nobeden volivec,
c) oddanih glasovnic je bilo 216, neveljavnih je bilo 13 glasovnic,
d) ker sta kandidatki Erika Žgavec in Barbara Hiti na volitvah dobili enako število glasov, se je izbira kandidata za člana sveta Krajevne skupnosti Hrašče (1. volilna enota) določila z žrebom. Žreb je Občinska volilna komisija izvedla dne 21. 11. 2018. Za članico sveta Krajevne skupnosti Hrašče (1. volilna enota) je bila na podlagi žreba določena Barbara Hiti.
V svet Krajevne skupnosti Hrašče so v 1. volilni enoti izvoljeni oziroma določeni naslednji kandidati:
1. PETER ŽMAK, roj. 1. 3. 1972, Hrašče 83a, Postojna
2. DAMIJAN BRNELIČ, roj. 12. 2. 1968, Hrašče 145, Postojna
3. JAKA TOMŠIČ, roj. 27. 7. 1981, Hrašče 134A, Postojna
4. MAGDA TOMŠIČ, roj. 16. 2. 1955, Hrašče 138, Postojna
5. BARBARA HITI, roj. 26. 9. 1974, Hrašče 13, Postojna
2. volilna enota
a) v volilni imenik je bilo vpisanih 70 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 48 volivcev ali 68,57 % od vseh volivcev, od tega je predčasno glasoval 1 volivec, po pošti ni glasoval nobeden volivec,
c) oddanih glasovnic je bilo 48, neveljavna je bila 1 glasovnica,
d) ker sta kandidata Drago Ostanek in Andreja Rebec Buonassisi na volitvah dobila enako število glasov, se je izbira kandidata za člana sveta Krajevne skupnosti Hrašče (2. volilna enota) določila z žrebom. Žreb je Občinska volilna komisija izvedla dne 21. 11. 2018. Za člana sveta Krajevne skupnosti Hrašče (2. volilna enota) je bil na podlagi žreba določen Drago Ostanek.
V svet Krajevne skupnosti Hrašče so v 2. volilni enoti izvoljeni oziroma določeni naslednji kandidati:
1. IZTOK VEBER, roj. 12. 7. 1972, Mali Otok 18, Postojna
2. MATEJA VEBER, roj. 18. 11. 1975, Mali Otok 18, Postojna
3. DRAGO OSTANEK, roj. 12. 8. 1956, Mali Otok 14A, Postojna.
Krajevna skupnost Hrenovice
1. volilna enota
a) v volilni imenik je bilo vpisanih 146 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 86 volivcev ali 58,90 % od vseh volivcev, od tega je predčasno glasoval 1 volivec, po pošti ni glasoval nobeden volivec,
c) oddanih glasovnic je bilo 86, neveljavne so bile 4 glasovnice.
V svet Krajevne skupnosti Hrenovice sta v 1. volilni enoti izvoljena naslednja kandidata:
1. RAFAEL DUŽNIK, roj. 18. 10. 1964, Hrenovice 35, Postojna,
2. NATAŠA DRSTVENŠEK, roj. 22. 11. 1973, Hrenovice 27, Postojna
2. volilna enota
a) v volilni imenik je bilo vpisanih 72 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 41 volivcev ali 56,94 % od vseh volivcev, od tega sta predčasno glasovala 2 volivca, po pošti ni glasoval nobeden volivec,
c) oddanih glasovnic je bilo 41, neveljavna je bila 1 glasovnica.
V svet Krajevne skupnosti Hrenovice sta v 2. volilni enoti izvoljena naslednja kandidata:
1. MITJA LONČAREK, roj. 25. 7. 1957, Studenec 6, Postojna
2. JANEZ NAGODE, roj. 30. 8. 1956, Studenec 1, Postojna
3. volilna enota
a) v volilni imenik je bilo vpisanih 134 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 97 volivcev ali 72,39 % od vseh volivcev, od tega je predčasno glasovalo 6 volivcev, po pošti ni glasoval nobeden volivec,
c) oddanih glasovnic je bilo 97, neveljavne so bile 3 glasovnice.
V svet Krajevne skupnosti Hrenovice sta v 3. volilni enoti izvoljena naslednja kandidata:
1. NADA HREŠČAK, roj. 7. 7. 1961, Dilce 43, Postojna
2. DARKO MUHIČ, roj. 24. 12. 1958, Dilce 16, Postojna
4. volilna enota
a) v volilni imenik je bilo vpisanih 62 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 24 volivcev ali 38,71 % od vseh volivcev, od tega je predčasno glasoval 1 volivec, po pošti je glasoval 1 volivec,
c) oddanih glasovnic je bilo 24, neveljavne so bile 3 glasovnice.
V svet Krajevne skupnosti Hrenovice sta v 4. volilni enoti izvoljena naslednja kandidata:
1. TINA TOMAŽIČ, roj. 21. 3. 1991, Goriče 26, Postojna
2. ALBIN KORČE, roj. 30. 8. 1971, Goriče 7, Postojna.
Krajevna skupnost Hruševje
1. volilna enota
a) v volilni imenik je bilo vpisanih 271 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 184 volivcev ali 67,90 % od vseh volivcev, od tega je predčasno glasoval 1 volivec, po pošti ni glasoval nobeden volivec,
c) oddanih glasovnic je bilo 184, neveljavnih je bilo 5 glasovnic.
V svet Krajevne skupnosti Hruševje so v 1. volilni enoti izvoljeni naslednji kandidati:
1. TOMAŽ DOLENC, roj. 24. 10. 1975, Hruševje 10, Hruševje
2. TOMAŽ CURK, roj. 23. 3. 1969, Hruševje 2, Hruševje
3. JERNEJA TEINOVIĆ, roj. 16. 10. 1979, Hruševje 58, Hruševje
4. ZDENKA ŽAKELJ, roj. 29. 1. 1976, Slavinje 13a, Hruševje
2. volilna enota
a) v volilni imenik je bilo vpisanih 51 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 33 volivcev ali 64,71 % od vseh volivcev, od tega sta predčasno glasovala 2 volivca, po pošti ni glasoval nobeden volivec,
c) oddanih glasovnic je bilo 33, neveljavni sta bili 2 glasovnici.
V svet Krajevne skupnosti Hruševje sta v 2. volilni enoti izvoljena naslednja kandidata:
1. PRIMOŽ KRNEL, roj. 6. 10. 1981, Sajevče 6, Hruševje
2. MARJETKA ŠABEC, roj. 9. 1. 1981, Rakulik 11, Hruševje
3. volilna enota
a) v volilni imenik je bilo vpisanih 34 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 17 volivcev ali 50 % od vseh volivcev, od tega sta predčasno glasovala 2 volivca, po pošti ni glasoval nobeden volivec,
c) oddanih glasovnic je bilo 17, neveljavni sta bili 2 glasovnici.
V svet Krajevne skupnosti Hruševje je v 3. volilni enoti izvoljen naslednji kandidat:
1. MIRAN BEDENIK, roj. 28. 9. 1957, Velika Brda 1A, Hruševje
4. volilna enota
a) v volilni imenik je bilo vpisanih 39 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 18 volivcev ali 46,15 % od vseh volivcev, od tega ni predčasno oziroma po pošti glasoval nobeden volivec,
c) oddanih glasovnic je bilo 18, neveljavni sta bili 2 glasovnici.
V svet Krajevne skupnosti Hruševje je v 4. volilni enoti izvoljen naslednji kandidat:
1. DANICA COLE, roj. 24. 9. 1964, Mala Brda 10, Hruševje.
Krajevna skupnost Landol
a) v volilni imenik je bilo vpisanih 140 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 97 volivcev ali 69,29 % od vseh volivcev, od tega je predčasno glasoval 1 volivec, po pošti ni glasoval nobeden volivec,
c) oddanih glasovnic je bilo 97, neveljavnih je bilo 6 glasovnic.
V svet Krajevne skupnosti Landol so izvoljeni naslednji kandidati:
1. VOJKO ZALAR, roj. 7. 4. 1960, Landol 22B, Postojna
2. ERIKA BAJC, roj. 17. 12. 1984, Landol 13, Postojna
3. DARINKA ZBAČNIK, roj. 15. 10. 1976, Landol 8A, Postojna
4. IVAN DOLES, roj. 8. 1. 1968, Landol 3, Postojna
5. VALENTINA SEVER, roj. 17. 10. 1980, Landol 9B, Postojna
6. DRAGO KRIŽAJ, roj. 22. 4. 1965, Landol 40, Postojna
7. FRANC ČUK, roj. 1. 2. 1962, Landol 32, Postojna.
Krajevna skupnost Planina
a) v volilni imenik je bilo vpisanih 647 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 346 volivcev ali 53,48 % od vseh volivcev, od tega je predčasno glasovalo 10 volivcev, po pošti je glasoval 1 volivec,
c) oddanih glasovnic je bilo 346, neveljavnih je bilo 10 glasovnic.
V svet Krajevne skupnosti Planina so izvoljeni naslednji kandidati:
1. MIRJAM ŽNIDARŠIČ, roj. 20. 5. 1968, Planina 231, Planina
2. ANDREJ KOLAR, roj. 2. 10. 1994, Planina 90B, Planina
3. MARKO MILAVEC, roj. 23. 3. 1955, Planina 184, Planina
4. ZDENKO KATERN, roj. 8. 4. 1948, Planina 198, Planina
5. JOŽEF BLAŽON, roj. 14. 11. 1955, Planina 105, Planina
6. JOŽKO KOLAR, roj. 13. 2. 1965, Planina 22, Planina
7. MIHAEL PETKOVŠEK, roj. 11. 5. 1978, Planina 203, Planina.
Krajevna skupnost Postojna
1. volilna enota
a) v volilni imenik je bilo vpisanih 7303 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 3977 volivcev ali 54,46 % od vseh volivcev, od tega je predčasno glasovalo 530 volivcev, po pošti je glasovalo 6 volivcev,
c) oddanih glasovnic je bilo 3977, neveljavnih je bilo 338 glasovnic.
V svet Krajevne skupnosti Postojna so v 1. volilni enoti izvoljeni naslednji kandidati:
1. MARJAN NAGODE, roj. 9. 11. 1954, Globočnikova ulica 22, Postojna
2. IRMA PLEVNIK, roj. 17. 4. 1964, Ulica Dolomitskega odreda 5, Postojna
3. SAMO VESEL, roj. 7. 10. 1973, Ulica IX. korpusa 6, Postojna
4. GORAN BLAŠKO, roj. 27. 3. 1974, Erazmova ulica 23, Postojna
5. MIHA UHELJ, roj. 10. 5. 1977, Rožna ulica 30, Postojna
2. volilna enota
a) v volilni imenik je bilo vpisanih 164 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 105 volivcev ali 64,02 % od vseh volivcev, od tega je predčasno glasovalo 6 volivcev, po pošti ni glasoval nobeden volivec,
c) oddanih glasovnic je bilo 105, neveljavnih je bilo 24 glasovnic.
V svet Krajevne skupnosti Postojna je v 2. volilni enoti izvoljen naslednji kandidat:
1. TOMAŽ ČIČ, roj. 15. 2. 1970, Zagon 6, Postojna
3. volilna enota
a) v volilni imenik je bilo vpisanih 142 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 85 volivcev ali 59,86 % od vseh volivcev, od tega je predčasno glasovalo 6 volivcev, po pošti ni glasoval nobeden volivec,
c) oddanih glasovnic je bilo 85, neveljavnih je bilo 14 glasovnic.
V svet Krajevne skupnosti Postojna je v 3. volilni enoti izvoljen naslednji kandidat:
1. SANDRA VILHAR PRANJIĆ, roj. 2. 5. 1986, Veliki Otok 2, Postojna
4. volilna enota
a) v volilni imenik je bilo vpisanih 140 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 82 volivcev ali 58,57 % od vseh volivcev, od tega je predčasno glasovalo 8 volivcev, po pošti je glasoval 1 volivec,
c) oddanih glasovnic je bilo 82, neveljavnih je bilo 16 glasovnic.
V svet Krajevne skupnosti Postojna je v 4. volilni enoti izvoljen naslednji kandidat:
1. ALEKSANDER PENKO, roj. 17. 6. 1961, Zalog 56, Postojna
5. volilna enota
a) v volilni imenik je bilo vpisanih 123 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 78 volivcev ali 63,41 % od vseh volivcev, od tega je predčasno glasoval 1 volivec, po pošti ni glasoval nobeden volivec,
c) oddanih glasovnic je bilo 78, neveljavnih je bilo 7 glasovnic.
V svet Krajevne skupnosti Postojna je v 5. volilni enoti izvoljen naslednji kandidat:
1. HELENA KOVAČ, roj. 2. 12. 1976, Stara vas 1, Postojna.
Krajevna skupnost Prestranek
1. volilna enota
a) v volilni imenik je bilo vpisanih 591 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 305 volivcev ali 51,61 % od vseh volivcev, od tega je predčasno glasovalo 22 volivcev, po pošti ni glasoval nobeden volivec,
c) oddanih glasovnic je bilo 305, neveljavne so bile 3 glasovnice.
V svet Krajevne skupnosti Prestranek so v 1. volilni enoti izvoljeni naslednji kandidati:
1. SIMON POŽAR, roj. 23. 1. 1973, Globoka pot 9A, Prestranek
2. ANDREJ POLJŠAK, roj. 7. 10. 1965, Ulica 25. maja 36, Prestranek
3. ADRIJANA PAVLOVEC, roj. 27. 5. 1986, Globoka pot 7, Prestranek
4. KLAVDIJA KNAFELC, roj. 26. 8. 1976, Reška cesta 6, Prestranek
5. IVAN VOROTNJAK, roj. 5. 9. 1963, Ulica padlih borcev 22, Prestranek
2. volilna enota
a) v volilni imenik je bilo vpisanih 240 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 156 volivcev ali 65 % od vseh volivcev, od tega je predčasno glasovalo 9 volivci, po pošti ni glasoval nobeden volivec,
c) oddanih glasovnic je bilo 156, neveljavna je bila 1 glasovnica.
V svet Krajevne skupnosti Prestranek so v 2. volilni enoti izvoljeni naslednji kandidati:
1. BOŠTJAN BOLE, roj. 9. 8. 1973, Koče 15B, Prestranek
2. DOMEN ČERNAČ, roj. 5. 12. 1989, Koče 17, Prestranek
3. SUZANA VIDMAR, roj. 15. 5. 1963, Koče 18D, Prestranek
3. volilna enota
a) v volilni imenik je bilo vpisanih 43 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 20 volivcev ali 46,51 % od vseh volivcev, od tega so predčasno glasovali 3 volivci, po pošti ni glasoval nobeden volivec,
c) oddanih glasovnic je bilo 20, neveljavnih glasovnic ni bilo.
V svet Krajevne skupnosti Prestranek je v 3. volilni enoti izvoljen naslednji kandidat:
1. DUŠAN KRAPEŽ, roj. 26. 3. 1953, Žeje 7, Prestranek.
Krajevna skupnost Razdrto
a) v volilni imenik je bilo vpisanih 151 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 89 volivcev ali 58,94 % od vseh volivcev, od tega so predčasno glasovali 4 volivci, po pošti ni glasoval nobeden volivec,
c) oddanih glasovnic je bilo 89, neveljavne so bile 3 glasovnice.
V svet Krajevne skupnosti Razdrto so izvoljeni naslednji kandidati:
1. BOŠTJAN BLAŽEK, roj. 6. 2. 1974, Razdrto 46, Hruševje
2. ANDREJ ZADNIK, roj. 22. 5. 1970, Razdrto 46A, Hruševje
3. PRIMOŽ ČEČ, roj. 1. 3. 1980, Razdrto 50, Hruševje
4. GAŠPER BLAŽEK, roj. 26. 6. 1996, Razdrto 20, Hruševje
5. ALEKSANDER DEKLEVA, roj. 27. 11. 1970, Razdrto 34A, Hruševje
6. RIHARD BLAŽEK, roj. 30. 9. 1967, Razdrto 20, Hruševje
7. MIHA GROSSI, roj. 9. 1. 1996, Razdrto 45, Hruševje.
Krajevna skupnost Šmihel pod Nanosom
a) v volilni imenik je bilo vpisanih 157 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 106 volivcev ali 67,52 % od vseh volivcev, od tega so predčasno glasovali 3 volivci, po pošti ni glasoval nobeden volivec,
c) oddanih glasovnic je bilo 106, neveljavna je bila 1 glasovnica.
V svet Krajevne skupnosti Šmihel pod Nanosom so izvoljeni naslednji kandidati:
1. LEOPOLD PREMRL, roj. 27. 8. 1975, Šmihel pod Nanosom 4D, Postojna
2. LEOPOLD NOVAK, roj. 21. 12. 1973, Šmihel pod Nanosom 18, Postojna
3. IDA SAMSA, roj. 10. 4. 1964, Šmihel pod Nanosom 19A, Postojna
4. ANICA ŠTURM, roj. 28. 6. 1961, Šmihel pod Nanosom 33A, Postojna
5. JURE LENASSI, roj. 14. 8. 1982, Šmihel pod Nanosom 5, Postojna
6. DAMJAN ŠANTELJ, roj. 3. 1. 1983, Šmihel pod Nanosom 6A, Postojna
7. LILJANA ŠANTELJ, roj. 23. 5. 1976, Šmihel pod Nanosom 5A, Postojna.
Krajevna skupnost Veliko Ubeljsko
1. volilna enota
a) v volilni imenik je bilo vpisanih 77 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 58 volivcev ali 75,32 % od vseh volivcev, od tega so predčasno glasovali 4 volivci, po pošti ni glasoval nobeden volivec,
c) oddanih glasovnic je bilo 58, neveljavne so bile 3 glasovnice.
V svet Krajevne skupnosti Veliko Ubeljsko sta v 1. volilni enoti izvoljena naslednja kandidata:
1. MILOŠ NATLAČEN, roj. 4. 12. 1962, Veliko Ubeljsko 26, Hruševje
2. MATEJA POLJŠAK, roj. 15. 2. 1982, Veliko Ubeljsko 32A, Hruševje
2. volilna enota
a) v volilni imenik je bilo vpisanih 52 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 33 volivcev ali 63,46 % od vseh volivcev, od tega sta predčasno glasovala 2 volivca, po pošti ni glasoval nobeden volivec,
c) oddanih glasovnic je bilo 33, neveljavne so bile 4 glasovnice.
V svet Krajevne skupnosti Veliko Ubeljsko sta v 2. volilni enoti izvoljena naslednja kandidata:
1. SONJA POSEGA DEVETAK, roj. 19. 8. 1974, Malo Ubeljsko 16, Hruševje
2. BOŠTJAN STEGEL, roj. 8. 12. 1971, Malo Ubeljsko 11, Hruševje
3. volilna enota
a) v volilni imenik je bilo vpisanih 53 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 29 volivcev ali 54,72 % od vseh volivcev, od tega je predčasno glasoval 1 volivec, po pošti ni glasoval nobeden volivec,
c) oddanih glasovnic je bilo 29, neveljavni sta bili 2 glasovnici.
V svet Krajevne skupnosti Veliko Ubeljsko sta v 3. volilni enoti izvoljena naslednja kandidata:
1. SIMON PREMRL, roj. 6. 4. 1980, Strane 22, Hruševje
2. MARJETKA PRELAZ POSEGA, roj. 21. 5. 1978, Strane 18, Hruševje
4. volilna enota
a) v volilni imenik je bilo vpisanih 40 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 32 volivcev ali 80 % od vseh volivcev, od tega sta predčasno glasovala 2 volivca, po pošti ni glasoval nobeden volivec,
c) oddanih glasovnic je bilo 32, neveljavnih glasovnic ni bilo.
V svet Krajevne skupnosti Veliko Ubeljsko sta v 4. volilni enoti izvoljena naslednja kandidata:
1. LARISA HREŠČAK, roj. 10. 6. 1991, Brezje pod Nanosom 4, Hruševje
2. SIMON SIMČIČ, roj. 22. 7. 1985, Brezje pod Nanosom 3A, Hruševje.
Krajevna skupnost Slavina
a) v volilni imenik je bilo vpisanih 195 volilnih upravičencev,
b) glasovali je 124 volivcev ali 63,59 % od vseh volivcev, od tega sta predčasno glasovala 2 volivca, po pošti ni glasoval nobeden volivec,
c) oddanih glasovnic je bilo 124, neveljavne so bile 4 glasovnice.
V svet Krajevne skupnosti Slavina so izvoljeni naslednji kandidati:
1. TADEJ SMRDEL, roj. 18. 10. 1982, Slavina 38, Prestranek
2. JOŽE ŠABEC, roj. 5. 1. 1967, Slavina 45, Prestranek
3. NEJC ŠABEC, roj. 8. 12. 1993, Slavina 13, Prestranek
4. MATEJA ŠABEC, roj. 9. 6. 1974, Slavina 41, Prestranek
5. JANKO BOŠTJANČIČ, roj. 31. 7. 1971, Slavina 46, Prestranek
6. MARTINA STANTIČ, roj. 9. 3. 1981, Slavina 66, Prestranek
7. NEŽA SPINELLI, roj. 29. 12. 1951, Slavina 7, Prestranek.
Krajevna skupnost Studeno
1. volilna enota
a) v volilni imenik je bilo vpisanih 245 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 185 volivcev ali 75,51 % od vseh volivcev, od tega je predčasno glasovalo 5 volivcev, po pošti ni glasoval nobeden volivec,
c) oddanih glasovnic je bilo 185, neveljavnih je bilo 7 glasovnic.
V svet Krajevne skupnosti Studeno so v 1. volilni enoti izvoljeni naslednji kandidati:
1. ANITA KNEZ, roj. 6. 8. 1974, Studeno 104A, Postojna
2. NORMAN MUHA, roj. 11. 2. 1971, Studeno 103, Postojna
3. DUŠICA PODBOJ,, roj. 29. 7. 1953, Studeno 32/A, Postojna
4. ALEŠ KAISERSBERGER, roj. 20. 8. 1973, Studeno 99, Postojna
5. VALERIJA BAZJAKO, roj. 23. 6. 1976, Studeno 16A, Postojna
6. MIRKO JENČEK, roj. 20. 5. 1951, Studeno 47/A, Postojna
2. volilna enota
a) v volilni imenik je bilo vpisanih 97 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 56 volivcev ali 57,73 % od vseh volivcev, od tega sta predčasno glasovala 2 volivca, po pošti ni glasoval nobeden volivec,
c) oddanih glasovnic je bilo 56, neveljavni sta bili 2 glasovnici.
V svet Krajevne skupnosti Studeno sta v 2. volilni enoti izvoljena naslednja kandidata:
1. SLAVKA SIMŠIČ, roj. 19. 1. 1954, Strmca 13A, Postojna
2. STANISLAV LEKŠAN, roj. 18. 6. 1946, Lohača 8, Postojna.
Krajevna skupnost Orehek
a) v volilni imenik je bilo vpisanih 172 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 122 volivcev ali 70,93 % od vseh volivcev, od tega je predčasno glasovalo 6 volivcev, po pošti ni glasoval nobeden volivec,
c) oddanih glasovnic je bilo 122, neveljavnih je bilo 8 glasovnic.
V svet Krajevne skupnosti Orehek so izvoljeni naslednji kandidati:
1. TINA KLANJŠEK, roj. 16. 3. 1977, Orehek 69, Prestranek
2. SIMON BOLE, roj. 31. 5. 1978, Orehek 57, Prestranek
3. ALEKSANDER BERGOČ, roj. 8. 7. 1973, Orehek 1D, Prestranek
4. ANITA BERGOČ SMERDELJ, roj. 25. 8. 1978, Orehek 1B, Prestranek
5. DARJA BERGOČ IVANČIČ, roj. 17. 11. 1980, Orehek 2B, Prestranek
6. ANITA OPARA, roj. 16. 10. 1972, Orehek 52A, Prestranek
7. BORUT GORJANC, roj. 11. 3. 1975, Orehek 62, Prestranek.
Krajevna skupnost Štivan
1. volilna enota
a) v volilni imenik je bilo vpisanih 63 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 41 volivcev ali 65,08 % od vseh volivcev, od tega so predčasno glasovali 3 volivci, po pošti ni glasoval nobeden volivec,
c) oddanih glasovnic je bilo 41, neveljavnih glasovnic ni bilo.
V svet Krajevne skupnosti Štivan sta v 1. volilni enoti izvoljena naslednja kandidata:
1. JANKO PENKO, roj. 7. 8. 1971, Grobišče 22, Prestranek
2. ADA SLATINEK KASTELIC, roj. 9. 9. 1961, Grobišče 15, Prestranek
2. volilna enota
a) v volilni imenik je bilo vpisanih 279 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 182 volivcev ali 65,23 % od vseh volivcev, od tega je predčasno glasovalo 15 volivcev, po pošti ni glasoval nobeden volivec,
c) oddanih glasovnic je bilo 182, neveljavne so bile 4 glasovnice.
V svet Krajevne skupnosti Štivan so v 2. volilni enoti izvoljeni naslednji kandidati:
1. SANDI SKOČIR, roj. 19. 5. 1982, Matenja vas 73, Prestranek
2. ŽELIMIR BOŽIĆ, roj. 11. 11. 1949, Matenja vas 16D, Prestranek
3. TATJANA HORVAT, roj. 27. 10. 1960, Matenja vas 14A, Prestranek
3. volilna enota
a) v volilni imenik je bilo vpisanih 147 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 105 volivcev ali 71,43 % od vseh volivcev, od tega je predčasno glasovalo 9 volivcev, po pošti ni glasoval nobeden volivec,
c) oddanih glasovnic je bilo 105, neveljavnih je bilo 5 glasovnic.
V svet Krajevne skupnosti Štivan sta v 3. volilni enoti izvoljena naslednja kandidata:
1. MITJA BUDA, roj. 16. 10. 1963, Rakitnik 38, Prestranek
2. JANA GORJANC, roj. 22. 3. 1979, Rakitnik 12A, Prestranek.
Št. 040-3/2018
Postojna, dne 23. novembra 2018
Margareta Srebotnjak Borsellino l.r.
Predsednica Občinske volilne komisije 
Občine Postojna