Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2018 z dne 14. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2018 z dne 14. 12. 2018

Kazalo

3933. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Postojna 18. novembra 2018, stran 12962.

  
Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) je Občinska volilna komisija Občine Postojna sestavila
P O R O Č I L O 
o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Postojna 18. novembra 2018 
Občinska volilna komisija Občine Postojna je na seji 23. 11. 2018 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja na volitvah članov Občinskega sveta Občine Postojna dne 18. 11. 2018 ugotovila:
I. 
1. Na volitvah dne 18. 11. 2018 je imelo pravico glasovati 12.952 volivcev.
2. Glasovalo je skupaj 7.394 volivcev ali 57,09 % od vseh volivcev.
II. 
Za volitve v občinski svet je bilo oddanih 7.391 glasovnic, od tega je:
a) 7.382 volivcev glasovalo na voliščih,
b) 9 volivcev glasovalo po pošti.
Ker so bile prazne, oziroma ni bilo moč ugotoviti volje volivca, je bilo 193 glasovnic neveljavnih.
Veljavnih je bilo 7.198 glasovnic.
Posamezne liste kandidatov so dobile naslednje število glasov:
Zap. št.
Ime liste
Št. glasov
 % glasov
1
LEVICA
335
4.65
2
LISTA ZA MLADE
681
9.46
3
TeK za NAPREDEK
616
8.56
4
Lista MI ZNAMO
1710
23.76
5
STRANKA MODERNEGA CENTRA – SMC
316
4.39
6
SKUPAJ – lokalna lista
155
2.15
7
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
312
4.33
8
DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
258
3.58
9
LISTA KS POPER, ZA PODEŽELJE IN MESTO
864
12.00
10
Stranka Alenke Bratušek
149
2.07
11
NNV
132
1.83
12
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
1002
13.92
13
SD – SOCIALNI DEMOKRATI
339
4.71
14
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
203
2.82
15
ZELENI SLOVENIJE
126
1.75
III. 
Na podlagi 14. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07, 53/10 in 46/18) pripada listam kandidatov skupaj 23 mandatov v Občinskem svetu Občine Postojna.
Na podlagi 14. člena Zakona o lokalnih volitvah je Občinska volilna komisija ugotovila zaporedje najvišjih količnikov (d'Hondtov sistem):
Zap. št.
Količnik
Št.
Ime liste
1
1710.00
4
Lista MI ZNAMO
2
1002.00
12
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
3
864.00
9
LISTA KS POPER, ZA PODEŽELJE IN MESTO
4
855.00
4
Lista MI ZNAMO
5
681.00
2
LISTA ZA MLADE
6
616.00
3
TeK za NAPREDEK
7
570.00
4
Lista MI ZNAMO
8
501.00
12
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
9
432.00
9
LISTA KS POPER, ZA PODEŽELJE IN MESTO
10
427.50
4
Lista MI ZNAMO
11
342.00
4
Lista MI ZNAMO
12
340.50
2
LISTA ZA MLADE
13
339.00
13
SD – SOCIALNI DEMOKRATI
14
335.00
1
LEVICA
15
334.00
12
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
16
316.00
5
STRANKA MODERNEGA CENTRA – SMC
17
312.00
7
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
18
308.00
3
TeK za NAPREDEK
19
288.00
9
LISTA KS POPER, ZA PODEŽELJE IN MESTO
20
285.00
4
Lista MI ZNAMO
21
258.00
8
DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
22
250.50
12
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
23
244.29
4
Lista MI ZNAMO
24
227.00
2
LISTA ZA MLADE
25
216.00
9
LISTA KS POPER, ZA PODEŽELJE IN MESTO
26
213.75
4
Lista MI ZNAMO
27
205.33
3
TeK za NAPREDEK
28
203.00
14
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
IV. 
Občinska volilna komisija je ugotovila, da po zaporedju 23 najvišjih količnikov pripada posameznim listam kandidatov naslednje število mandatov v Občinskem svetu Občine Postojna:
Zap. št.
Ime liste
Št. mandatov
1
LEVICA
1
2
LISTA ZA MLADE
2
3
TeK za NAPREDEK
2
4
Lista MI ZNAMO
7
5
STRANKA MODERNEGA CENTRA – SMC
1
6
SKUPAJ – lokalna lista
0
7
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
1
8
DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
1
9
LISTA KS POPER, ZA PODEŽELJE IN MESTO
3
10
Stranka Alenke Bratušek
0
11
NNV
0
12
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
4
13
SD – SOCIALNI DEMOKRATI
1
14
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
0
15
ZELENI SLOVENIJE
0
SKUPAJ
23
V. 
Občinska volilna komisija je ugotovila, da sta v skladu z 18. členom Zakona o lokalnih volitvah kandidata:
– Anita Knez, ki kandidira na listi TeK za NAPREDEK,
– Andrej Smerdu, ki kandidira na listi NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI,
izvoljena na podlagi preferenčnih glasov, saj so volivci za navedeni listi oddali več kot ¼ preferenčnih glasov, kandidata pa sta dobila več kot 10 % glasov, oddanih za listi.
VI. 
Na podlagi razdeljenih mandatov posameznim listam kandidatov je Občinska volilna komisija ugotovila, da so izvoljeni:
Lista: 1 – LEVICA
Skupno št. glasov: 335 % glasov: 4.65 %Št. izvoljenih: 1
Zap. št.
Kandidat
1
Tina Žigon, roj. 17. 9. 1984, Strane 26, Hruševje 
Lista: 2 – LISTA ZA MLADE
Skupno št. glasov: 681 % glasov: 9.46 %Št. izvoljenih: 2
Zap. št.
Kandidat
1
Samo Vesel, roj. 7. 10. 1973, Ulica IX. korpusa 6, Postojna 
2
Ula Tomaduz, roj. 25. 10. 1988, Ulica Dolomitskega odreda 18, Postojna 
Lista: 3 – TeK za NAPREDEK
Skupno št. glasov: 616 % glasov: 8.56 %Št. izvoljenih: 2
Zap. št.
Kandidat
1
Tea Konrad, roj. 19. 9. 1981, Tržaška cesta 35, Postojna 
3
Anita Knez, roj. 6. 8. 1974, Studeno 104a, Postojna 
Lista: 4 – Lista MI ZNAMO
Skupno št. glasov: 1710 % glasov: 23.76 %Št. izvoljenih: 7
Zap. št.
Kandidat
1
Igor Marentič, roj. 8. 2. 1967, Rožna ulica 21, Postojna
2
Tanja Dekleva, roj. 15. 5. 1971, Dilce 38, Postojna
3
Andrej Berginc, roj. 9. 11. 1966, Jenkova ulica 16, Postojna 
4
Nataša Režek Donev, roj. 28. 1. 1966, Rožna ulica 1, Postojna
5
Robert Pavšič, roj. 1. 2. 1972, Park pod Javorniki 4, Postojna
6
Miljana Knafelc, roj. 10. 3. 1973, Kajuhova ulica 22, Postojna 
7
Oskar Komac, roj. 24. 10. 1963, Kettejeva ulica 17, Postojna
Lista: 5 – STRANKA MODERNEGA CENTRA – SMC
Skupno št. glasov: 316 % glasov: 4.39 %Št. izvoljenih: 1
Zap. št.
Kandidat
1
Marjan Nagode, roj. 9. 11. 1954, Globočnikova ulica 22, Postojna 
Lista: 7 – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
Skupno št. glasov: 312 % glasov: 4.33 %Št. izvoljenih: 1
Zap. št.
Kandidat
3
Andrej Smerdu, roj. 27. 11. 1979, Tržaška cesta 64a, Postojna 
Lista: 8 – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
Skupno št. glasov: 258 % glasov: 3.58 %Št. izvoljenih: 1
Zap. št.
Kandidat
1
Stanko Markovčič, roj. 12. 1. 1949, Kosovelova ulica 8d, Postojna 
Lista: 9 – LISTA KS POPER, ZA PODEŽELJE IN MESTO
Skupno št. glasov: 864 % glasov: 12.00 %Št. izvoljenih: 3
Zap. št.
Kandidat
2
Andrej Poljšak, roj. 7. 10. 1965, Ulica 25. maja 36, Prestranek 
1
Tina Klanjšek, roj. 16. 3. 1977, Orehek 69, Prestranek
3
Jožica Kobal, roj. 16. 3. 1947, Dilce 14, Postojna 
Lista: 12 – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
Skupno št. glasov: 1002 % glasov: 13.92 %Št. izvoljenih: 4
Zap. št.
Kandidat
1
Zvonko Černač, roj. 23. 9. 1962, Ulica Vilka Kledeta 24, Postojna
2
Tamara Bizjak, roj. 23. 9. 1967, Zagon 26a, Postojna 
3
Pavel Švara, roj. 22. 6. 1943, Rožna ulica 8, Postojna 
4
Viktorja Kukanja, roj. 4. 10. 1945, Kot 10, Postojna
Lista: 13 – SD – SOCIALNI DEMOKRATI
Skupno št. glasov: 339 % glasov: 4.71 %Št. izvoljenih: 1
Zap. št.
Kandidat
1
Goran Blaško, roj. 27. 3. 1974, Erazmova ulica 23, Postojna
Št. 040-2/2018
Postojna, dne 23. novembra 2018
Margareta Srebotnjak Borsellino l.r.
Predsednica Občinske volilne komisije 
Občine Postojna