Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2018 z dne 6. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2018 z dne 6. 4. 2018

Kazalo

1045. Popravek Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj, stran 3572.

  
V Odloku o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj (Uradni list RS, 74/14, 9/16 – tehnični popravek, 63/16 – obvezna razlaga, 20/17, 42/17 – popravek, 63/17 – popravek, 1/18 – obvezna razlaga) je bila ugotovljena napaka pri določanju dopustnih objektov na pod podrobnejši namenski rabi CD(i) – druga območja centralnih dejavnosti namenjena izobraževanju, zato na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o uradnem listu RS (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo) objavljamo
P O P R A V E K 
Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj 
V Odloku o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj se v drugi alineji 11. točke 9. člena na koncu doda pomotoma izpadlo besedilo »pomožni objekti v javni rabi«.
Popravek se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-21/2018-1-48/15
Kranj, dne 4. aprila 2018
Župan 
Mestne občine Kranj 
Boštjan Trilar l.r.