Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2013 z dne 5. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2013 z dne 5. 4. 2013

Kazalo

1119. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra parc. št. 2105/2, k.o. 994 – Zalog, stran 3676.

Na podlagi 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05 in 23/06) je Občinski svet Občine Žalec na seji dne 21. marca 2013 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra parc. št. 2105/2, k.o. 994 – Zalog
I.
Občina Žalec ukine status javnega dobra parc. št. 2105/2, k.o. 994 – Zalog, pot v izmeri 28 m2.
II.
V zemljiški knjigi se na parc. št. 2105/2, k.o. 994 – Zalog vknjiži lastninska pravica na imetnika Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec, matična št: 5881544, do celote (1/1).
III.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 465-02-0020/2013
Žalec, dne 21. marca 2013
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.