Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2013 z dne 5. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2013 z dne 5. 4. 2013

Kazalo

1118. Sklep o imenovanju namestnice člana Občinske volilne komisije, stran 3676.

Občinski svet Občine Žalec je na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3 in 45/08) ter 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05, 23/06) dne 21. marca 2013 sprejel naslednji
S K L E P
I.
Občinski svet za namestnico člana Občinske volilne komisije imenuje Petro Hribar roj. 6. 4. 1971, iz Žalca, Župančičeva 7.
II.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01-0001/2013
Žalec, dne 21. marca 2013
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.