Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2013 z dne 5. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2013 z dne 5. 4. 2013

Kazalo

1117. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oddajanju zemljišč v lasti Občine Žalec v najem (zakup), stran 3674.

Na podlagi 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05, 23/06) je Občinski svet Občine Žalec na seji 21. marca 2013 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oddajanju zemljišč v lasti Občine Žalec v najem (zakup)
1. člen
V Pravilniku o oddajanju zemljišč v lasti Občine Žalec v najem (zakup) (Uradni list RS, št. 52/11) se dopolni 21. člen z novo (3) in (4) točko, ki se glasita:
»(3) Če se za najem stojnice sklene najemna pogodba za mesečni najem, se najemnina zniža za 20 %. Članom LAS se prizna 20 % popust za najemnino.
(4) Z najemno pogodbo se določi mesečno ali letno plačilo najema.«
2. člen
Spremeni se 22. člen, tako da se glasi:
»Najemnina oziroma zakupnina za posamezni letni najem ali zakup ne more biti nižja kot 50,00 EUR.«
3. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 464-04-0054/2011
Žalec, dne 21. marca 2013
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.