Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2013 z dne 5. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2013 z dne 5. 4. 2013

Kazalo

1100. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2013, stran 3616.

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 popr. in 110/11 – ZDIU12) in 14. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08, 45/10 in 34/12) je Občinski svet Občine Kamnik na 22. seji dne 27. 3. 2013 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2013
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Kamnik za leto 2013 (Uradni list RS, št. 99/12) se v 4. členu tretji odstavek spremeni tako, da se glasi: »Pravice porabe na posamezni proračunski postavki se s prerazporeditvijo lahko spremenijo za največ 40 % oziroma do 100.000 € v posameznem primeru. Na proračunsko postavko 4503 – zimska akcija na l.c. in n.c. se sredstva lahko prerazporedijo brez omejitev.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2013 dalje.
Št. 410-0073/2012
Kamnik, dne 27. marca 2013
Župan
Občine Kamnik
Marjan Šarec l.r.