Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2013 z dne 5. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2013 z dne 5. 4. 2013

Kazalo

1096. Sklep o širitvi območja stavbnega zemljišča na parc. št. 1988 k.o. Ponova vas za kmetijsko gospodarstvo Rebolj, stran 3609.

Na podlagi 29. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-B, Uradni list RS, št. 57/12, 109/12 – ZPNačrt-C) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) je Občinski svet Občine Grosuplje na 16. seji dne 6. 3. 2013 sprejel
S K L E P
o širitvi območja stavbnega zemljišča na parc. št. 1988 k.o. Ponova vas za kmetijsko gospodarstvo Rebolj
1. člen
Občinski svet Občine Grosuplje je sprejel Sklep o dopustnosti širitve območja stavbnih zemljišč na zemljišču parc. št. 1988 k.o. Ponova vas v skupni velikosti 540 m² za namen širitve kmetijske dejavnosti – gradnje koritastega silosa za kmetijsko gospodarstvo Rebolj vpisano v razvid kmetijskih gospodarstev pod št. 1001964186. Širitev ni v nasprotju s strateškimi usmeritvami občine.
2. člen
Sestavni del sklepa je obrazložitev in priloga (prikaz lege objekta).
3. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. zadeve: 3505-0016/2012
Grosuplje, dne 6. marca 2013
Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič l.r.