Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2012 z dne 24. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2012 z dne 24. 2. 2012

Kazalo

598. Tehnični popravek Odloka št. 2 (za morfološke enote 1A, 2A, 2B) o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VS 9/10 Škofljica in Odloka št. 1 o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VS 9/10 Škofljica, stran 1240.

Na podlagi 7. in 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10, 101/10) je Občinski svet Občine Škofljica na 12. redni seji, dne 17. 2. 2012, sprejel tehnični popravek Odloka št. 2 (za morfološke enote 1A, 2A, 2B) o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VS 9/10 Škofljica in Odloka št. 1 o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VS 9/10 Škofljica (Uradni list RS, št. 19/03)
T E H N I Č N I P O P R A V E K
Odlok št. 2 (za morfološke enote 1A, 2A, 2B) o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VS 9/10 Škofljica in Odloka št. 1 o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VS 9/10 Škofljica (Uradni list RS, št. 19/03) se v 3. členu, točka 1, besedila spremeni tako, da se glasi: s toleranco ±1,00 m.
Ta popravek začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-02/2012
Škofljica, dne 17. februarja 2012
Župan
Občine Škofljica
Ivan Jordan l.r.