Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2012 z dne 24. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2012 z dne 24. 2. 2012

Kazalo

580. Sklep o ukinitvi javnega dobra, stran 1223.

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 102/04, 126/07 in 108/09), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2) in 6. ter 16. člena Statuta Občine Kostanjevice na Krki (Uradni list RS, št. 19/07 in 40/07 – popravek) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 11. redni seji dne 16. 2. 2012 sprejel
S K L E P
o ukinitvi javnega dobra
1. člen
Ukine se status javnega dobra na nepremičnini s parcelno številko 1741/5 – pot, k.o. Kostanjevica, vpisani v zemljiško knjižni vložek 2307 v izmeri 228 m2. Predmetna nepremičnina postane s tem sklepom last Občine Kostanjevica na Krki.
2. člen
Lastninska pravica na zemljišču s parcelno številko 1741/5 – pot, v izmeri 228 m2, vpisanem v zemljiško knjižni vložek 2307 k.o. Kostanjevica, se po ukinitvi statusa javnega dobra vpiše v korist Občine Kostanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 7, 8311 Kostanjevica na Krki, matična številka 2179903000.
3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-15/2007
Kostanjevica na Krki, dne 16. februarja 2012
Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Mojmir Pustoslemšek l.r.