Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2012 z dne 24. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2012 z dne 24. 2. 2012

Kazalo

569. Sklep o soglasju k višini cene socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu, stran 1206.

Na podlagi 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB, 114/06 – ZUTPG, 23/07 –popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVar.Pre, 62/10 – ZUJPS, 40/11 – ZSVarPre-A in 40/11 ZUJPS-A), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 05/09 in 06/12) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) je Občinski svet Občine Grosuplje na 9. redni seji dne 15. 2. 2012 sprejel
S K L E P
o soglasju k višini cene socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu
I.
Cena socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu, ki jo izvaja Dom starejših občanov Grosuplje, znaša:
– za strokovno pripravo dogovorov 1.099,09 EUR mesečno,
– za vodenje in koordinacijo 537,39 EUR mesečno,
– za neposredno socialno oskrbo: 6.670,60 EUR mesečno.
Ekonomska cena storitve pomoči družini na domu znaša 16,92 EUR/ efektivno uro in velja od 1. 3. 2012.
II.
Občina Grosuplje subvencionira:
– ceno socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v skupni višini 60,00 % (od tega 100 % stroškov priprave dogovorov in 53,88 % stroškov vodenja in koordinacije ter neposredne socialne oskrbe) in
– stroške izvajanja socialno varstvene storitve, ki nastanejo zaradi specifičnosti storitve v občini (stroški prevoza socialnih oskrbovalk in nadomeščanja socialnih oskrbovalk za čas dopusta in bolniške) v višini realiziranih stroškov, ki presegajo višino določeno z metodologijo za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (predvidena letna višina 33.724 EUR).
Cena storitve pomoč družini na domu za uporabnike znaša 6,77 EUR/efektivno uro in velja od 1. 3. 2012.
Cena storitve pomoč družini na domu za občino znaša 10,15 EUR/efektivno uro in velja od 1. 3. 2012.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 122-08/11
Grosuplje, dne 15. februarja 2012
Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič l.r.