Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2012 z dne 24. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2012 z dne 24. 2. 2012

Kazalo

568. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 2197/2, 2197/5, 2197/6, 2197/7, 2197/9, 2197/10, 2200/10, 2200/12 in 2200/14, vse k.o. 1794 – Račna, stran 1206.

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo (14/05 – popr.), 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1 (62/10 – popr.) ter odločbe Ustavnega sodišča RS) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) je Občinski svet Občine Grosuplje na 9. seji dne 15. 2. 2012 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 2197/2, 2197/5, 2197/6, 2197/7, 2197/9, 2197/10, 2200/10, 2200/12 in 2200/14, vse k.o. 1794 – Račna
1.
Na zemljiščih parc. št. 2197/2 stanovanjska stavba v izmeri 10 m2, parc. št. 2197/5, pot v izmeri 197 m2, parc. št. 2197/6, pot v izmeri 4 m2, parc. št. 2197/7, pot v izmeri 109 m2, parc. št. 2197/9, pot v izmeri 295 m2, parc. št. 2197/10, pot v izmeri 30 m2, parc. št. 2200/10, pot v izmeri 63 m2, parc. št. 2200/12, pot v izmeri 128 m2 in 2200/14, pot v izmeri 56 m2, vse k.o. 1794 – Račna, se s tem sklepom ukinja status grajenega javnega dobra.
Zemljišča parc. št. 2197/2, parc. št. 2197/5, parc. št. 2197/6, parc. št. 2197/7, parc. št. 2197/9, parc. št. 2197/10, parc. št. 2200/10, parc. št. 2200/12 in parc. št. 2200/14, vse k.o. 1794 – Račna, tako prenehajo biti zemljišča s statusom grajenega javnega dobra in postanejo last Občine Grosuplje, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje.
2.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-0130/2009
Grosuplje, dne 15. februarja 2012
Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič l.r.