Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2012 z dne 24. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2012 z dne 24. 2. 2012

Kazalo

553. Avtentična razlaga 19. člena Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Brežice, stran 1192.

Na podlagi 11. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 in 108/09), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08 in 79/09) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 13. redni seji dne 7. 2. 2012 sprejel
A V T E N T I Č N O R A Z L A G O
19. člena Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Brežice
1. člen
Avtentična razlaga 19. člena Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Brežice (Uradni list RS, št. 103/06 – uradno prečiščeno besedilo, 77/09, 8/10, 47/11 in 48/11) se glasi:
Na osnovi četrtega odstavka 19. člena Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Brežice se ograjevanje zemljišč za potrebe zaščite mladja, pridelka ali živine pred divjadjo za čas uskladitve populacije divjadi z okoljem, zaradi zaščite varstva naravnih vrednot oziroma pomembnih habitatov ogroženih vrst ali zaradi znanstveno-raziskovalnih proučevanj na nelovnih površinah ne šteje med ograje.
Če se namerava ograjevanje izvesti na zemljišču, ki leži v varovalnem pasu ali na varovanem območju, je treba pred pričetkom del pridobiti pisna soglasja organov v skladu z veljavno zakonodajo.
2. člen
Ta avtentična razlaga je sestavni del Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorsko ureditvenih pogojev za območje Občine Brežice in začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-7/2008
Brežice, dne 13. februarja 2012
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.