Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2012 z dne 24. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2012 z dne 24. 2. 2012

Kazalo

539. Odločba o soglasju k Spremembi Akta o ustanovitvi Ustanove – Fundacija Tomaž Humar za Pakistan, stran 1162.

Ministrstvo za zdravje izdaja na podlagi prvega odstavka 12. člena in 17. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) v upravni zadevi predloga za izdajo soglasja k Spremembi Akta o ustanovitvi Ustanove – Fundacija Tomaž Humar za Pakistan, s sedežem v Stahovici, Zagorica nad Kamnikom 19, naslednjo
O D L O Č B O
o soglasju k Spremembi Akta o ustanovitvi Ustanove – Fundacija Tomaž Humar za Pakistan
1. Ministrstvo za zdravje izdaja soglasje k Spremembi Akta o ustanovitvi Ustanove – Fundacija Tomaž Humar za Pakistan, s sedežem v Stahovici, Zagorica nad Kamnikom 19.
2. Člani nove uprave so:
– Mateja Novšak, Boštanj 32, 8294 Boštanj, predsednica,
– Marjan Humar, Zgornji Tuštanj 16, 1251 Moravče, namestnik predsednice in
– Zoran Hajtnik, Šmartno 41, 4207 Cerklje, član.
3. V skladu z 12. členom Zakona o ustanovah stroške objave soglasja v Uradnem listu Republike Slovenije nosi ustanova. V postopku niso nastali drugi stroški.
Št. 093-49/2011
Ljubljana, dne 14. februarja 2012
EVA 2012-2711-0008
Tomaž Gantar l.r.
Minister
za zdravje