Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2011 z dne 25. 11. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2011 z dne 25. 11. 2011

Kazalo

4109. Odlok o spremembi Odloka o organizaciji in delovnem področju Službe Vlade Republike Slovenije za zakonodajo, stran 12673.

Na podlagi tretjega odstavka 21. člena in prvega odstavka 25. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08 in 38/10 – ZUKN) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o spremembi Odloka o organizaciji in delovnem področju Službe Vlade Republike Slovenije za zakonodajo
1. člen
V Odloku o organizaciji in delovnem področju Službe Vlade Republike Slovenije za zakonodajo (Uradni list RS, št. 139/06) se v 2. členu za štirinajsto alinejo dodata novi petnajsta in šestnajsta alineja, ki se glasita:
»– upravlja, vodi in koordinira Register predpisov Republike Slovenije,
– pripravlja neuradna prečiščena besedila predpisov in drugih splošnih aktov, kot je določeno z uredbo, ki ureja Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije, ter je skrbnik zbirke neuradnih prečiščenih besedil predpisov.«.
2. člen
Ta odlok začne veljati 1. decembra 2011.
Št. 00701-14/2011
Ljubljana, dne 24. novembra 2011
EVA 2011-1517-0005
Vlada Republike Slovenije
Aleš Zalar l.r.
Minister