Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2011 z dne 29. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2011 z dne 29. 9. 2011

Kazalo

3223. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 9876.

Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09 in 51/10) in 16. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 46/09 in 47/10) je Občinski svet Občine Železniki na 5. redni seji dne 14. 4. 2011 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra
I.
Nepremičnini parc. št. 712/20 (ID 5863983) k.o. 2071 – Železniki, v Zemljiški knjigi vpisani kot javno dobro, se odvzame status javnega dobra.
II.
Nepremičnina parc. št. 712/20 (ID 5863983) k.o. 2071 – Železniki izgubi status javnega dobra z ugotovitveno odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje zemljiški knjigi v izvršitev, kjer se izbriše javno dobro in se vknjiži lastninska pravica za Občino Železniki, Češnjica 48, 4228 Železniki, matična št.: 5883148.
III.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 7113-32/2010-010
Železniki, dne 20. septembra 2011
Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l.r.