Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2011 z dne 29. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2011 z dne 29. 9. 2011

Kazalo

3217. Pravilnik o spremembah Pravilnika o sofinanciranju obnove fasad na objektih v Občini Mirna Peč, stran 9865.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 59/07, 14/08 in 40/10) je Občinski svet Občine Mirna Peč na 7. redni seji dne 20. 9. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o sofinanciranju obnove fasad na objektih v Občini Mirna Peč
1. člen
Na koncu drugega odstavka 1. člena se doda nov stavek: »Objekti morajo biti starejši od 50 let.«
V tretjem odstavku 1. člena se za besedami: »merila za sofinanciranje obnove fasad na,« doda beseda »starejših«.
2. člen
V 2. členu se spremeni prvi stavek. Popravljen stavek se glasi: »Upravičenci so lahko fizične osebe, ki na območju Občine Mirna Peč vlagajo v obnovo fasad na starejših stanovanjskih, poslovno stanovanjskih, poslovnih in gospodarskih objektih ter dela izvedena v obdobju določenem v razpisu in imajo ustrezna dokazila za obnovo fasade.«
3. člen
Prvi stavek tretjega odstavka 7. člena se spremeni tako, da se namesto pike postavi vejica. Za vejico se nadaljuje besedilo: »vendar ne več kot 2.000 EUR po objektu«.
4. člen
Ostala določila Pravilnika o sofinanciranju obnove fasad na objektih v Občini Mirna Peč ostajajo nespremenjena.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3529-2/2011-2
Mirna Peč, dne 21. septembra 2011
Župan
Občine Mirna Peč
Zvonko Lah l.r.