Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2011 z dne 29. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2011 z dne 29. 9. 2011

Kazalo

3215. Odlok o spremembi Odloka o grbu in zastavi Občine Mirna Peč, stran 9864.

Na podlagi 10. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10) in 6. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 59/07, 14/08 in 40/10) je Občinski svet Občine Mirna Peč na 7. redni seji dne 20. 9. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o grbu in zastavi Občine Mirna Peč
1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o grbu in zastavi Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 47/00, 33/06).
2. člen
V 6. členu odloka se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Oznak Občine Mirna Peč na svojih dokumentih in promocijskih sredstvih ne smejo uporabljati politične stranke in politična združenja občanov.
Njihova uporaba je še zlasti prepovedana za potrebe volilne kampanje.«
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 030-1/2006-3
Mirna Peč, dne 21. septembra 2011
Župan
Občine Mirna Peč
Zvonko Lah l.r.