Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2011 z dne 29. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2011 z dne 29. 9. 2011

Kazalo

3211. Obvezna razlaga druge in pete alineje drugega odstavka 11. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Beltinci, stran 9861.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 83/09) ter na podlagi določil Poslovnika Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 63/10) je Občinski svet Občine Beltinci na 9. redni seji dne 15. 9. 2011 sprejel
O B V E Z N O R A Z L A G O
druge in pete alineje drugega odstavka 11. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 40/01, 41/03, 47/05, 78/05 in 102/09, 43/11)
1.
V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 40/01, 41/03, 47/05, 78/05 in 102/09, 43/11) se druga in peta alineja 11. člena razume tako:
– Da so dopustne dejavnosti na obravnavanem območju opredeljene kot mešano območje – stanovanja, poslovne, servisne dejavnosti in mirna obrt (M) in kmetijska dejavnost – večji kmetijski proizvodni objekti (K),
– Dopustne so tudi tiste dopolnilne dejavnosti, ki v odloku niso izrecno opredeljene, vendar pomenijo nedvoumno, sorodno dejavnost, ki spada v dopolnitev k že obstoječim dejavnostim v posameznem ožjem območju, ob pogoju, da s svojim delovanjem ne obremenijo obravnavanega ožjega območja z vplivi na okolje (emisij v ozračje, emisij v vode, emisije snovi v tla, obremenitev okolja z odpadki, emisij hrupa, vplivi na zdravje ljudi, vplivi na kulturno dediščino, vplivi na rastline in živali), bolj, kot so predvidene obremenitve za navedene dejavnosti, zapisane v odloku, še posebej v peti alineji: za kmetijsko dejavnost – večji kmetijski proizvodni objekti. Za takšne dejavnosti, ki izrecno ne spadajo pod nobeno navedeno klasifikacijo v predmetnem odloku, so pa pogoji gradnje enaki ali podobni naštetim dejavnostim, si mora investitor pri pristojnem organu pridobiti Okoljevarstveno dovoljenje.
2.
Obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 032-01/2011-9-110/V
Beltinci, dne 15. septembra 2011
Župan
Občine Beltinci
dr. Matej Gomboši l.r.