Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2011 z dne 29. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2011 z dne 29. 6. 2011

Kazalo

2397. Sklep o znaku Triglavskega narodnega parka, stran 7199.

Na podlagi drugega odstavka 3. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o znaku Triglavskega narodnega parka
I.
S tem sklepom se podrobneje določi znak Triglavskega narodnega parka (v nadaljnjem besedilu: znak).
II.
Znak vsebuje stilizirano podobo Triglava, gamsa in triglavske rože ter napis Triglavski narodni park in je določen v prilogi, ki je sestavni del tega sklepa.
III.
Izvirniki znaka se hranijo pri ministrstvu, pristojnem za ohranjanje narave, in pri Javnem zavodu Triglavski narodni park, ki hrani tudi priročnik celostne grafične podobe.
IV.
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-24/2011
Ljubljana, dne 23. junija 2011
EVA 2011-2511-0065
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik