Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2010 z dne 26. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2010 z dne 26. 11. 2010

Kazalo

4937. Sklep o dopolnitvah Sklepa o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2010, stran 14541.

Na podlagi tretjega odstavka 142. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 51/10 – uradno prečiščeno besedilo) in četrtega odstavka 2. člena Uredbe o namenitvi dela dohodnine za donacije (Uradni list RS, št. 30/07, 36/07 in 37/10) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o dopolnitvah Sklepa o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2010
1. člen
V Sklepu o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2010 (Uradni list RS, št. 62/10) se v 1. členu na koncu področja 1.9. ZAVODI S PODROČJA DELA, DRUŽINE IN SOCIALNIH ZADEV doda naslednji upravičenec:
»
+------------------+--------------+--------+
|ZAKONSKI IN    |ULICA TALCEV |99473941|
|DRUŽINSKI INŠTITUT|2, 8000 NOVO |    |
|NOVO MESTO    |MESTO     |    |
+------------------+--------------+--------+
«.
Na koncu področja 12.1. USTANOVE S PODROČJA VISOKEGA ŠOLSTVA, ZNANOSTI IN TEHNLOGIJE se dodata naslednja upravičenca:
»
+------------------+--------------+--------+
|USTANOVA FUNDACIJA|VEČNA POT   |33773203|
|DRUŽBA ZNANJA IN |111, 1000   |    |
|VREDNOTE NARAVE  |LJUBLJANA   |    |
+------------------+--------------+--------+
|FUNDACIJA MAG.  |ROŽNA ULICA  |27780759|
|ALENKE GABRIČ,  |39, 1330   |    |
|USTANOVA ZA    |KOČEVJE    |    |
|ŠTIPENDIRANJE   |       |    |
+------------------+--------------+--------+
«.
Na koncu področja 13. UPRAVIČENCI S PODROČJA ZDRAVJA se dodata naslednja upravičenca:
»
+------------------+--------------+--------+
|SLOVENSKO     |NOVI TRG 2,  |67480144|
|ZDRUŽENJE ZA   |1000     |    |
|PREPREČEVANJE   |LJUBLJANA   |    |
|SAMOMORA     |       |    |
+------------------+--------------+--------+
|DRUŠTVO »JOGA V  |SELANOVA 16, |98637428|
|VSAKDANJEM    |1000     |    |
|ŽIVLJENJU«    |LJUBLJANA   |    |
|LJUBLJANA     |       |    |
+------------------+--------------+--------+
«.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 42101-4/2010
Ljubljana, dne 18. novembra 2010
EVA 2010-1611-0166
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister