Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2010 z dne 29. 1. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2010 z dne 29. 1. 2010

Kazalo

209. Pravilnik o spremembah Pravilnika o pravicah, obveznostih in odgovornostih članov Sveta Banke Slovenije in delavcev s posebnimi pooblastili Banke Slovenije, stran 767.

Na podlagi drugega in tretjega odstavka 42. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 uradno prečiščeno besedilo) je Svet Banke Slovenije na svoji 411. seji dne 26. 1. 2010 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o pravicah, obveznostih in odgovornostih članov Sveta Banke Slovenije in delavcev s posebnimi pooblastili Banke Slovenije
1. člen
V Pravilniku o pravicah, obveznostih in odgovornostih članov Sveta Banke Slovenije in delavcev s posebnimi pooblastili Banke Slovenije (Uradni list RS, št. 66/06) se drugi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»Delavci s posebnimi pooblastili so: direktor oddelka, direktor koordinator in svetovalci guvernerja.«
2. člen
V prvem odstavku 2. člena se črta stavek, ki se glasi: »Pravice, obveznosti in odgovornosti članov Sveta BS in delavcev s posebnimi pooblastili, ki izvirajo iz delovnega razmerja, določa ta pravilnik.«
3. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Direktor oddelka organizira, vodi, planira, koordinira, spremlja, nadzoruje in povezuje delo oddelka ter opravlja druga dela, ki so povezana z delom oddelka.
Direktor koordinator organizira, vodi, planira, koordinira, spremlja, nadzoruje in povezuje delo oddelka ter opravlja druga dela, ki so povezana z delom oddelka ter koordinira delo in naloge drugega oddelka na podlagi posebnega pooblastila guvernerja, tekoče seznanja direktorje o delu ožjega vodstva in je v tem delu neposredno odgovoren guvernerju.
Svetovalci guvernerja opravljajo naloge, ki jih je potrebno organizirati v okviru Vodstva Banke Slovenije, ali jih je glede na zahtevana specialna znanja ali zaradi narave svetovanja, ki zahteva samostojnost in visoko stopnjo neodvisnosti, bolj primerno organizirati izven drugih organizacijskih enot Banke Slovenije in so za svoje delo neposredno odgovorni guvernerju.«
4. člen
V drugem odstavku 17. člena se besedi »generalnega sekretarja« zamenjata z »direktorja koordinatorja«.
V tretjem odstavku se črta besedilo »tiskovnega predstavnika in vodje Kabineta guvernerja«.
5. člen
Pravilnik začne veljati 1. 2. 2010.
Ljubljana, dne 26. januarja 2010
dr. Marko Kranjec l.r.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije