Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2010 z dne 29. 1. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2010 z dne 29. 1. 2010

Kazalo

207. Odredba o seznamu standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvoda z zahtevami Pravilnika o električni opremi, ki je namenjena za uporabo znotraj določenih napetostnih mej, stran 593.

Na podlagi drugega odstavka 5. člena Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 99/04 – uradno prečiščeno besedilo) in v zvezi s prvim odstavom 7. člena Pravilnika o električni opremi, ki je namenjena za uporabo znotraj določenih napetostnih mej (Uradni list RS, št. 27/04), izdaja minister za gospodarstvo
O D R E D B O
o seznamu standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvoda z zahtevami Pravilnika o električni opremi, ki je namenjena za uporabo znotraj določenih napetostnih mej
1. člen
(vsebina)
(1) Ta odredba določa seznam standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvoda z zahtevami Pravilnika o električni opremi, ki je namenjena za uporabo znotraj določenih napetostnih mej (Uradni list RS, št. 27/04).
(2) Seznam standardov iz prejšnjega odstavka je v prilogi, ki je sestavni del te odredbe.
2. člen
(nadomestitev seznama)
Z dnem uveljavitve te odredbe seznam standardov iz prejšnjega člena v celoti nadomesti Seznam standardov katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvoda s pravilnikom o električni opremi, ki je namenjena za uporabo znotraj določenih napetostnih mej (Uradni list RS, št. 27/04), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 92/08.
3. člen
(začetek veljavnosti odredbe)
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-104/2002-135
Ljubljana, dne 10. decembra 2009
EVA 2009-2111-0262
dr. Matej Lahovnik l.r.
Minister
za gospodarstvo